کد خبر: ۱۲۸۲۳۹
۱۱:۲ - ۱۳۹۸/۲/۳۱

عملکرد چادرملو و ۳۲ شرکت با افزایش۲۲۸۰۰ تا ۱۲۸ درصدی سود و زیان

عملکرد چادرملو و ۳۲ شرکت با افزایش۲۲۸۰۰ تا ۱۲۸ درصدی سود و زیان

یک پالایشگاه، چهار پتروشیمی، چادرملو و ۲۷ شرکت دیگر، گزارش عملکرد سالانه را با افزایش ۲۲۸۰۰ درصدی سود تا ۱۲۸ درصدی زیان منتشر کردند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق الزام ناشران بورسی و فرابورسی به ارائه صورت های مالی 12 ماهه منتهی به اسفند گذشته و پایان مهلت انتشار تا به امروز، یک پالایشگاه، چهار پتروشیمی،چادرملو و 27 شرکت دیگر،گزارش عملکرد سالانه را منتشر کردند که با افزایش 22800 درصدی سود تا 128 درصدی زیان همراه بود .

پالایشگاه لاوان

"شاوان" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۲۵۵۷ ریال سود محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۸درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۹۳ درصدی فروش است. این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۲۹۲.۴ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

پتروشیمی اصفهان

"شصفها" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۸۷۲۲ ریال سود محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱۴۰۳ ریال زیان محقق کرده بود. این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۲۶۱.۷ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

پتروشیمی قائد بصیر

"شبصیر" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۲۲۷۴ ریال سود محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۱درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۴۳ درصدی فروش است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۷۵ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

پتروشیمی غدیر

"شغدیر" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۸۶۳ ریال سود محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۳۵ درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۵۳ درصدی فروش است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۱۱۲.۲ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

پتروشیمی پارس

"پارس" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۹۲۷۹ ریال سود محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۳ درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۴۴ درصدی فروش و ۱۷۴۲ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۵.۵ هزار میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

چادرملو

"کچاد" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۸۳۲ ریال سود محقق کرده و نسبت به گزارش ۱۲ ماهه حسابرسی نشده ۵ درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر کاهش بهای تمام شده فروش است.این شرکت در عملکرد واقعی ۱۲ ماهه مبلغ ۲.۷ هزار میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

زامیاد

"خزامیا" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۱۷۲ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش زیان داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۱۴درصدی بهای تمام شده فروش و از طرفی کاهش ۵۶ درصدی سایر درآمدهای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۹۴.۹ میلیارد تومان زیان خالص محقق کرده است.

سایپا دیزل

"خکاوه" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۱۹۵۷ ریال زیان محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۸درصد افزایش زیان داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۳۶۷ درصدی سایر هزینه‌های عملیاتی و ۳۵ درصدی هزینه های مالی است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۵۱۵.۹ میلیارد تومان زیان خالص محقق کرده است.

بیمه آسیا

"آسیا" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۲۸۰ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۴۴۹ درصدی سایر درآمدهای بیمه ای است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۶۴.۴ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

بیمه البرز

"البرز" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۱۶۰ ریال سود محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰درصد رشد داشته است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۶۴.۱ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

بیمه سرمد

"وسرمد" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۳۴۲ ریال سود محقق کرده و در این دوره افزایش سرمایه ۵۰ درصدی را به ثبت رسانده که با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۴۵ درصد رشد داشته ولی سود خالص ۱۱۸درصد رشد داشته است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۵۱.۳ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

بیمه حکمت صبا

"وحکمت" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۴۴ ریال سود محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶درصد رشد داشته است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۱۱.۱ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است

معادن بافق

"کبافق" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هرسهم ۳۷۸ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۷ درصد افت داشته و عمدتا بخاطر کاهش ۸۳ درصدی فروش  است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۷.۶ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

جام دارو

"فجام" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۶۵۶ ریال سود محقق کرده و در این دوره افزایش سرمایه ۵۰ درصدی را به ثبت رسانده که با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۱۷درصد رشد داشته ولی سود خالص رشد ۷۶ درصدی داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۳۸ درصدی فروش است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۷.۸ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

صنایع شیمیایی سینا

"شسینا" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۳۴۳۹ ریال سود محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱۱۹ ریال زیان محقق کرده بود.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۱۰.۵ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

نورد آلمینیوم

"فنوال" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۱۸۹ ریال سود محقق کرده و نسبت به مشابه سال قبل ۱۳۶درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۳۳ درصدی فروش است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۱۲.۷ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

نصیر ماشین

"خنصیر" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۲۱۱ ریال سود محقق کرده و در این دوره سرمایه را ۶۳درصد افزایش داده که با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۲درصد رشد داشته ولی سود خالص رشد ۶۷درصد داشته است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۴.۳ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

لامپ پارس شهاب

"بشهاب" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۱۰۵۷ ریال سود محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۴۷۰درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر کاهش ۱۹ درصدی بهای تمام شده فروش و افزایش یک درصدی فروش است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۱۷.۱ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

مهرکام پارس

"خمهر" در دوره ۱۲ ماهه ضمن به ثبت رساندن افزایش سرمایه ۱۲۵درصدی به ازای هر سهم ۵۹۲ ریال زیان محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل و بدون احتساب سرمایه جدید به ازای هر سهم ۶ ریال سود محقق کرده بود.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۱۱۰.۲ میلیارد تومان زیان خالص محقق کرده است.

لعابیران

"شلعاب" در دوره ۱۲ماهه به ازای هر سهم ۱۶ ریال سود محقق کرده و در این دوره افزایش سرمایه ۶۰ درصدی را به ثبت رسانده که با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۶۸ درصد کاهش داشته ولی سود خالص کاهش ۵۰ درصد داشته که عمدتا بخاطر کاهش ۳۳ درصدی فروش و افزایش ۲۲ درصدی هزینه های مالی است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۲۵۱.۵ میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

پترو صنعت گامرون

"شگامرن" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۷۶۸ ریال سود محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳ درصد افت داشته که عمدتا بخاطر کاهش ۱۰۰ درصدی سایر درآمدهای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۴.۶ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

مبین وان کیش

"اوان" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۷۱۸ ریال سود محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹درصد افت داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۵۲ درصدی هزینه‌های فروش، اداری و عمومی و کاهش ۸۹ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۷.۱ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

سیمان لارستان

"سلار" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۲۷ ریال سود محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۶ درصد افت داشته که عمدتا بخاطر کاهش ۴ درصدی فروش و افزایش ۱۱درصدی هزینه‌های فروش، اداری و عمومی است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۶۴۰ میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

آتیه داده پرداز

"اپرداز" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۵۵۱ ریال سود محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر کاهش مالیات بر درآمد شرکت است .این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۴۱.۳ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن

"بالاس" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۳۶۶ ریال سود محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰۸ درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر کاهش ۵۷ درصدی هزینه‌های فروش، اداری و عمومی و ۲۰ درصدی هزینه‌های مالی است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۵.۴ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

آبسال

"لابسا" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۶۸۷ ریال سود محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲۸۰۰ درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۳۸ درصد فروش و ۴۲۴ درصدی سایر درآمدهای غیرعملیاتی- اقلام متفرق است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۲۴.۷ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

تولید برق عسلویه مپنا

"بمپنا" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۸۸۲ ریال سود محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۲ درصد افت داشته که عمدتا بخاطر کاهش ۴۳ درصدی فروش است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۶۴.۲ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

کمباین سازی ایران

"تکمبا" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۲۷ ریال سود محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد افت داشته که عمدتا بخاطر کاهش ۲۰ درصدی فروش است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۴.۵ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

کمک فنر ایندامین سایپا

"خکمک" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۳ ریال سود محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۴ درصد افت داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌های فروش، اداری و عمومی و ۶۵۷ درصدی سایر هزینه‌های عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۱۱۱.۶ میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

"زشگزا" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۱۳۴۹ ریال سود محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳۲درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۳۹ درصدی فروش و ۲.۴ میلیارد تومان سایر درآمدهای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۱۰.۷ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

بورس تهران

"بورس" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هرسهم ۵۸۰ ریال سود محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴۹ درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش  ۱۲۱ درصدی درآمدهای عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه آخرین پیش بینی سال مالی گذشته را ۱۸۲درصد پوشش داده است.

فولاد هرمزگان جنوب

"هرمز" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۱۱۰۶ ریال سود محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳۹درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۳۶ درصدی فروش و ۱۱۷۰درصدی سایر درآمدهای عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۱.۶ هزار میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

سایپا آذین

"خاذین" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۱۹۹ ریال زیان محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۳۲ ریال سود محقق کرده بود.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۲۶.۲ میلیارد تومان زیان خالص محقق کرده است.

انتهای پیام

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ