گزارش عملکرد تاپیکو ، دو مهمان جدید و دو شرکت دیگر منتشر شد
تاپیکو ، دو شرکت تازه وارد سرمایه گذاری سیمان تامین (سیتا) و سرمایه گذاری پویا، سیمان هرمزگان و تجهیز نیروی زنگان ، اقدام به انتشار گزارش عملکرد میاندوره ایی کردند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در آخرین روزهای پایان شهریور ، دو هلدینگ وابسته به شستا و شامل تاپیکو  و سرمایه گذاری سیمان تامین (سیتا) به همراه شرکت تازه وارد سرمایه گذاری پویا و سیمان هرمزگان و تجهیز نیروی زنگان ، اقدام به انتشار اطلاعات مهم میاندوره ایی کردند.  

تاپیکو : سه ماهه 35 ریال سود به ازای هر سهم / 119 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

سرمایه گذاری سیمان تامین: سه ماهه 37 ریال سود / 12 درصد افزایش + 12 ماهه  2.178 ریال سود / 28 درصد افزایش

سیمان هرمزگان : 9 ماهه 734 ریال سود / 82 درصد افزایش

سرمایه گذاری پویا: 6 ماهه 1.275 ریال سود / 860 درصد افزایش

تجهیز نیروی زنگان: 9 ماهه 542 ریال سود / در دوره مشابه سال گذشته 410 ریال زیان

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام