در عملکرد ۱۲ ماهه:
دلایل افزایش ۵۹ درصدی درآمد عملیاتی و کاهش سفارشات "شپلی" اعلام شد
شرکت پلی اکریل درباره دلایل افزایش ۵۹ درصدی درآمد عملیاتی و کاهش سفارشات و پیش پرداخت‌ها، تامین قسمتی از مواد اولیه، دست به شفاف سازی زد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت پلی اکریل در خصوص دلایل افزایش ۵۹ درصدی درآمد عملیاتی و کاهش سفارشات و پیش پرداخت‌ها، تامین قسمتی از مواد اولیه، دست به شفاف سازی زد.

بر اساس این گزارش، محمد کاظمی مدیرعامل "شپلی" در خصوص صورت‌های مالی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به آذر ، اعلام کرد: افزایش درآمد عملیاتی سال مالی مورد گزارش نسبت به گذشته بطور عمده ناشی از افزایش میزان تولید و متعاقباً میزان فروش است. مقدار تناژ فروش محصولات در سال جاری ۲۰ درصد نسبت به دوره مشابه افزایش یافته است.

جزئیات سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

افزایش سرفصل سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی نسبت به ۹ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۲ ناشی از سود تقسیمی مجمع شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی به مبلغ ۶۰.۹ میلیارد تومان است که ۳۰ آذر در دفاتر شرکت پلی اکریل شناسایی شد.

بر اساس توافقات صورت گرفته، مقرر شد شرکت‌های پتروشیمی برای تامین قسمتی از مواد اولیه اصلی مورد نیاز شرکت اقدام به اخذ اعتبار اسنادی داخلی کنند. بانک‌های طرف مذاکره شرکت در جهت ارائه این تسهیل مقرر کردند به میزان اعتبار اسنادی مورد درخواست، اسناد حاصل از فروش مشتریان با سررسید آتی نزد بانک و در حساب شرکت کارسازی شود. با توجه به عدم دسترسی به اسناد و وجوه حاصل از اسناد این سرفصل در طبقه سایر دارایی‌ها طبقه‌بندی شد.

دلیل عمده کاهش سرفصل سفارشات و پیش پرداخت‌ها، تسویه پیش پرداخت‌های خرید مواد و انتقال به موجودی مواد و کالا در نهایت مصرف مواد است و رویه تامین اکریلونیتریل که قبلاً پیش پرداخت وجه و سپس حمل کالا بود در مذاکرات متعدد و جلب اعتماد تامین کنندگان به حمل کالا و سپس تامین وجه تبدیل شده است. این روال مدت زمان خواب سرمایه را کاهش می‌دهد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام