از امروز شروع شد:
پذیره نویسی ۲۱.۶ میلیارد سهم "وبصادر" ناشی از افزایش سرمایه ۲۳ درصدی
پذیره نویسی بیش از ۲۱.۶ میلیارد سهم حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه ۲۳ درصدی بانک صادرات از امروز شروع شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، پیرو افزایش سرمایه 23 درصدی بانک صادرات که در مجمع فوق العاده 25 آذر تصویب شد، سرمایه این بانک از 17.5 به 21.5 هزار میلیارد تومان رسید تا چهارمین بانک بزرگ بورسی از لحاظ سرمایه اسمی شود.

بر اساس این گزارش، حال باگذشت بیش از دو ماه "وبصادر" اعلام کرده برای تحقق افزایش سرمایه بیش از 21.6 میلیارد سهم حق تقدم استفاده نشده با قیمت 185 تومانی هر سهم از امروز 5 اسفند تا 5 فرودین جهت پذیره نویسی عمومی عرضه می شود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام