تداوم حضور ایران در فهرست سیاه FATF و خروج امارات و از وضعیت خاکستری
FATF ایران را همچنان به دلیل ناکافی بودن گزارش برنامه اقدام دولت در فهرست سیاه قرار داد اما امارات و دو کشور دیگر را از فهرست خاکستری خارج کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، تصمیم اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF با تداوم حضور ایران در فهرست سیاه آن هم با وجود ارسال گزارش اجرای برنامه اقدام (اکشن پلن) از سوی دولت ایران در ژانویه همراه و اعلام شد: اقدامات ایران ناکافی بوده و با توجه به عدم تصویب دو کنوانسیون( پالرمو و سی.اف.تی و عدم تکمیل  موارد مهم دیگر، پیشرفت محتوایی خاصی در اجرای برنامه اقدام از سوی ایران وجود نداشت. لذا ایران و کره شمالی و میانمار کماکان در فهرست سیاه و کشورهای غیرهمکار باقی می مانند.

براساس این گزارش، کشورهای امارات، اوگاندا و باربادوس هم از فهرست خاکستری خارج اما نامیبیا و کنیا وارد این فهرست شدند.

عضویت روسیه هم کماکان در حالت تعلیق باقی ماند.

انتهای پیام