دلایل قطعه ساز بورسی برای عدم رعایت الزامات حاکمیت شرکتی و اقدامات
شرکت فنرسازی زر، دلایل عدم رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی و آخرین اقدامات برای رفع موارد مطروحه را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت فنرسازی زر درباره دلایل عدم رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی و آخرین اقدامات برای رفع موارد مطروحه، دست به شفاف سازی زد.

بر اساس این گزارش، "خزر" در خصوص دلایل عدم رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی و آخرین اقدامات برای رفع موارد مطروحه، اعلام کرد: در خصوص تبصره یک، ۲ و ۴ ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اکثریت اعضای هیات مدیره غیر موظف هستند که رئیس هیات مدیره عضو غیر موظف با تحصیلات مالی است.

در خصوص تبصره ۲ ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اکثریت اعضای کمیته انتصابات عضو مستقل خارج از هیات مدیره هستند.

در خصوص رعایت ماده ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، کمک مالی در راستای پوشش و رعایت مسئولیت‌های اجتماعی بوده که در مجمع مورد تصویب قرار گرفت و اکنون قبل از ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در مجامع عادی مجوز آن اخذ می‌شود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام