با رفع ۱۳۴۳ ایراد شورای نگهبان در مجلس:
لایحه تجارت بعد از ۲۰ سال تعیین تکلیف شد/ احتمال بهبود وضعیت شرکتهای بورسی
۱۳۴۳ ایراد شورای نگهبان به لایحه تجارت توسط مجلس برطرف شد تا ضمن تعیین تکلیف این لایحه بعد از ۲۰ سال، زمینه بهبود وضعیت شرکت ها و صنایع بورسی و غیربورسی فراهم شود!

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجلس در جلسه دیروز، ادامه ایرادات شورای نگهبان به مواد یک تا ۱۳۴۳ لایحه تجارت را برطرف و اصلاح کرد تا بعد از ۲۰ سال بلاتکلیفی در پنج دوره مجلس تعیین تکلیف و شاید در بهبود وضعیت شرکت ها و صنایع بورسی و غیر بورسی و رونق اقتصادی، موثر شود.

براساس این گزارش، ایرادات شامل مواردی چون مشارکت تجاری، احکام تفرقه اشخاص حقوقی، توقف نشر آگهی، انسجام شرکت‌ها، اجبار به دریافت مجوز از شورای رقابت، تجزیه شرکت‌ها، مجاز بودن ادغام ساده یا مرکب هر یک از شرکت‌ها در یکدیگر، ضرورت موافقت سازمان بورس با ادغام‌ها، تبدیل شرکت‌ها، جرائم مربوط به مدیرعامل و مدیران شرکت‌ها، احکام متفرقه، اداره اموال متوقف، آثار اعلام توقف و اداره اموال متوقف و تشخیص مطالبات بود که اصلاح شد.

انتهای پیام