با ارزش معاملات ۲۱.۳ و ۱۳.۵ هزار میلیارد تومانی در اسفند:
کارگزاری بانک ملت در رتبه دوازدهم و چهارم بورس اوراق بهادار و بورس کالا ایستاد
کارگزاری بانک ملت با ارزش معاملات بیش از ۲۱.۳ و ۱۳.۵ هزار میلیارد تومانی در اسفند، حایز رتبه دوازدهم و چهارم بورس اوراق بهادار و بورس کالا شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار و برای اسفند سال قبل، عملکرد و رتبه بندی کارگزاری بانک ملت در میان همه کارگزاری ها به لحاظ ارزش معاملات به صورت ماهیانه و به تفکیک بورس های اوراق بهادار و بورس کالا و کل ارزش معاملات مشخص شد.

براساس این گزارش، کارگزاری بانک ملت براساس عملکرد ماهیانه در اسفند با ارزش معاملات کل بیش از 35 هزار میلیارد تومانی در میان همه شرکت های کارگزاری، حایز رتبه یازدهم شد. همچنین به لحاظ عملکرد حوزه اوراق بهادار با ارزش معاملات بیش از 3 . 21 هزار میلیارد تومانی در رتبه دوازدهم و در بورس کالا نیز با ارزش معاملات 13.5 هزار میلیارد تومانی در رتبه چهارم ایستاد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام