در راستای مولدسازی اموال مازاد و کاهش هزینه ها:
دو زیرمجموعه غیر بورسی بانک بازار پایه ای ادغام شدند
بانک ایران زمین در راستای مولدسازی اموال مازاد و کاهش هزینه های عملیاتی شرکت های تابعه، دو زیر مجموعه غیر بورسی را ادغام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک ایران زمین در راستای مولدسازی اموال مازاد و کاهش هزینه های عملیاتی شرکت های تابعه از ادغام دو زیرمجموعه غیر بورسی خبر داد و برای دو روز کاری با توقف نماد روبرو شد.

بر اساس این گزارش، "وزمین" اعلام کرد: بانک در اجرای تکالیف مقرر در قوانین و در راستای مولدسازی اموال مازاد، بهبود شاخص های کیفی و کاهش هزینه های عملیاتی شرکت های زیرمجموعه، تصمیم به ساماندهی، واگذاری و انحلال تعدادی از آنها کرد.

در همین راستا و به استناد صورتجلسه مجمع فوق العاده 28 بهمن، شرکت سیمرغ کوهسار سرزمین آپادانا در شرکت جاوید کبیر ماندگار 26 اسفند ادغام و منحل شد و طبق قوانین، نیازی به ختم تصفیه ندارد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام