سال گذشته:
درآمد مالیاتی دولت ۷۱ درصد بیشتر شد و به ۸۰۶ هزار میلیارد تومان رسید
درآمد‌های مالیاتی سال گذشته دولت با رشد ۷۱ درصدی به بیش از ۸۰۵.۹ هزار میلیارد تومان رسید که ۶۰ درصد مربوط به مالیات های مستقیم بود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، درآمدهای سازمان امور مالیاتی در سال گذشته با تحقق 108 درصدی به بیش از 805.9 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه قبل تر با حدود 472 هزار میلیارد تومان، نشان از رشد 71 درصدی دارد.

براساس این گزارش، درآمد‌های مالیاتی سال گذشته شامل 484 هزار میلیارد تومان معادل 60 درصد مالیات‏‏ های مستقیم و مربوط به مالیات بر اشخاص حقوقی با 313 هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمد‌ها با 142 هزار میلیارد تومان و مالیات بر ثروت با 28 هزار میلیارد تومان است. همچنین بیش از 321 هزار میلیارد تومان معادل 40 درصد از محل مالیات بر کالا‌ها و خدمات وصول شد.

 سهم مالیات مشاغل هم 6 درصد و حدود 51 هزار میلیارد تومان و سهم مالیات کارکنان بخش خصوصی و عمومی 10 درصد و شامل حدود 80 هزار میلیارد تومان بود.

انتهای پیام