با موافقت نمایندگان مجلس:
گزارش تحقیق و تفحص ۱۰ ساله از اتاق بازرگانی به قوه قضائیه ارسال شد
گزارش نهایی تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی از سال ۹۱ تا ۱۴۰۱ با موافقت نمایندگان مجلس برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درخصوص تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران و شهرستان‌ها از سال ۹۱ تا ۱۴۰۱ در جلسه علنی مجلس در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ارسال آن به قوه قضائیه موافقت کردند.

بر اساس این گزارش، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این جلسه ضمن قرائت گزارش نهایی تحقیق و تفحص، گفت: بخش اول این گزارش درباره عدم رعایت تشریفات قانونی تشکیل جلسات هیات نمایندگان و عدم فعالیت بازرس قانونی در اتاق‌ها است.

وی افزود: طبق اساسنامه، اتاق‌ها باید دارای بازرس قانونی و به موجب قانون تجارت بازرسی دارای مسئولیت مدنی بوده و هنگام تشکیل مجامع باید گزارش را ارائه کند تا اعضای هیات نمایندگان با علم به وضعیت اداره امور و نحوه اجرای صوابط و مقررات تصمیم گیری کنند. در جلسه هیات نمایندگان، گزارش بازرسی قانونی و تشریفات قانونی تشکیل جلسات نمایندگان ارائه و رعایت نشده است.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام