کد خبر: ۱۱۴۷۸۸
۷:۴۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۲

عملکرد 58 شرکت با رشد 8600 درصدی سود و افزایش 5800 درصدی زیان
طی 9 ماهه سال جاری بررسی شد:

عملکرد 58 شرکت با رشد 8600 درصدی سود و افزایش 5800 درصدی زیان

6 بانک، 3 پالایشی و 49 شرکت بورسی و فرابورسی دیگر در صنایع مختلف با ارائه صورت های مالی 9 ماهه سال جاری، رشد 8600 درصدی سود تا افزایش 5800 درصدی زیان را رقم زدند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،58  شرکت بورسی و فرابورسی در صنایع بانک، پتروشیمی، پالایشی، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، دارویی، خودرویی و ساخت قطعات، غذایی، فراورده های نفتی،مخابرات و ساخت قطعات مخابراتی، سیمانی، فولادی،رایانه، ساخت محصولات فلزی، معدنی صورت های مالی 9 ماهه سال جاری را منتشر کردند که در این بین رشد 8600 درصدی سود تا افزایش 5800 درصدی زیان محقق شده است.

بانک دی: به ازای هر سهم ۵۹۶۸ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹درصد افزایش زیان داشته و عمدتا بخاطر کاهش ۴۰درصد جمع درآمدهای مشاع و از طرفی افزایش ۲۱درصد سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری است.

بانک مهر اقتصاد: به ازای هر سهم ۵۸۶ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷درصد کاهش زیان داشته و عمدتا بخاطر کاهش ۲۰درصد جمع هزینه است.

بانک حکمت ایرانیان: ضمن به ثبت رساندن افزایش سرمایه ۵۰درصد به ازای هر سهم ۲۱ ریال سود محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل و بدون احتساب سرمایه جدید به ازای هر سهم ۱۴ ریال زیان محقق کرده بود.افزایش ۳۱درصد جمع درآمدها از عمده دلایل شناسایی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

بانک انصار: به ازای هر سهم ۲۲۹ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۵۰درصد جمع درآمدها است.

بانک کارآفرین: به ازای هر سهم ۹۰ ریال زیان محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۵۴ ریال سود محقق کرده بود که حکایت از رشد ۲۶۶ درصدی زیان دارد.افزایش ۳۸درصد جمع هزینه ها از عمده دلایل شناسایی زیان نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

بانک اقتصاد نوین: به ازای هر سهم ۳۷۸ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷درصد افزایش زیان داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۵درصد جمع هزینه ها است.

پالایشگاه لاوان: به ازای هر سهم ۱۸۱۶ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۵درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۹۶درصد فروش است.

پالایشگاه بندرعباس: به ازای هر سهم ۲۰۳۴ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۷درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۱۰۴درصد فروش است.

پالایشگاه اصفهان: به ازای هر سهم ۱۴۶۴ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۵درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۱۱۷درصد فروش است.

ذوب آهن: به ازای هر سهم ۱۷۴ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۶۰۰درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۶۶درصد  فروش است.

هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس: با به ثبت رساندن افزایش سرمایه ۸۳درصد در سال مالی جاری به ازای هر سهم ۶۲ ریال سود محقق کرده، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل و بدون احتساب سرمایه جدید به ازای هر سهم ۱۸ ریال زیان محقق کرده بود.افزایش ۷۶۰۷درصد جمع درآمدهای عملیاتی از عمده دلایل شناسایی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

صنایع شیمیایی فارس: به ازای هر سهم ۸ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷درصد افت داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۷۲۵درصد سایر هزینه‌های عملیاتی است.

صنایع شیمیایی سینا: به ازای هر سهم ۲۳۲۹ ریال سود محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۱۴۱ ریال زیان محقق کرده بود و با رشد ۱۷۵۱ درصدی سود مواجه شده است. افزایش ۱۱۶درصد فروش از عمده دلایل شناسایی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

پتروشیمی پارس: به ازای هر سهم ۵۶۸۱ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۸درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۴۳درصد فروش و ۷۰۱درصد سایر درآمدهای عملیاتی است.

پتروشیمی شازند: به ازای هر سهم ۱۱۳۲ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷۰درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۸۴درصد فروش است.

پتروشیمی خارگ: به ازای هر سهم ۱۰۹۰۴ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷۲درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۱۰۰درصد فروش و ۹۵۴درصد سایر درآمدهای عملیاتی است.

پتروشیمی جم: به ازای هر سهم ۱۳۸۹ ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری سرمایه را ۴۴درصد افزایش داده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۶درصد رشد داشته ولی سود خالص رشد ۵۲درصد داشته که عمدتا افزایش ۴۰درصد فروش و شناسایی ۳۶۵.۴ میلیارد تومان سایر درآمدهای عملیاتی است.

پتروشیمی آبادان: به ازای هر سهم ۸۴۷ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷درصد افزایش زیان داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۵۴درصد بهای تمام شده فروش است.

پتروشیمی فجر: به ازای هر سهم ۵۸۸ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷درصد افت داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۵۸درصد سایر هزینه‌های غیرعملیاتی است.

پتروشیمی مبین: به ازای هر سهم ۱۲۲۴ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۷درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۶۴درصد فروش است.

پتروشیمی فن آوران: به ازای هر سهم ۱۰۷۱۱ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۲درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۱۰۹درصد فروش است.

پتروشیمی قائد بصیر: به ازای هر سهم ۱۲۶۷ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۰درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۳۹درصد فروش است.

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی: به ازای هر سهم ۴۳۵ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸۸درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۱۷۴درصد جمع درآمدهای عملیاتی است.

ملی مس: به ازای هر سهم ۴۸۵ ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری افزایش سرمایه ۳۰درصد را به ثبت رسانده که با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۶۸درصد رشد داشته ولی سود خالص رشد ۱۱۹درصد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۲۳درصد فروش و نیز افزایش ۸۲۲۳درصد سایر درآمدهای عملیاتی است.

داروسازی زهراوی: به ازای هرسهم ۱۷۴۰ ریال زیان محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۱۷۱۹ ریال سود محقق کرده بود که نشاندهنده رشد ۲۰۱ درصدی زیان است.کاهش ۵۲درصد فروش و افزایش ۵۷درصد هزینه های مالی از عمده دلایل شناسایی زیان نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

داروسازی کوثر: به ازای هر سهم ۱۰۱ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹۲۰درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۶۱درصد فروش است.

داروسازی آوه سینا: به ازای هر سهم ۲۵۰ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۱۱درصد فروش  است.

کیسون: به ازای هر سهم ۵۰ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳۳درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۴۶درصد درآمدهای عملیاتی است.

هلدینگ برکت: به ازای هر سهم ۱۷ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳درصد کاهش زیان داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۶۲۱۳درصد سایر درآمدهای غیرعملیاتی است.

نفت پارس: به ازای هر سهم ۱۶۷۹ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸۶درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۷۲درصد فروش است.

نفت سپاهان: به ازای هر سهم ۷۱۰۸ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴۷درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۶۱درصد فروش است.

نفت پاسارگاد: به ازای هر سهم ۲۱۹ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر کاهش ۲۰درصد مالیات بر درآمد است.

نفت ایرانول: به ازای هر سهم ۱۲۸۶ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر  افزایش ۶۰درصد فروش است.

سایپا دیزل: به ازای هر سهم ۱۳۰۶ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۶درصد افزایش زیان داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۵۴۷درصد سایر هزینه‌های عملیاتی و ۳۶درصد هزینه های مالی است.

گروه بهمن: به ازای هر سهم ۲۵ ریال سود محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۶ ریال زیان محقق کرده بود که حکایت از افزایش ۵۱۶ درصدی سود دارد.افزایش ۷۲۶درصد سایر درآمدهای غیرعملیاتی  از عمده دلایل شناسایی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

پارس خودرو: به ازای هر سهم ۲۰۴ ریال زیان محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۲۶ ریال سود محقق کرده بود که حکایت از رشد ۸۸۴ درصدی زیان دارد.کاهش ۳۱درصد فروش و افزایش ۵۶درصد هزینه‌های مالی از عمده دلایل شناسایی زیان نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

ایران خودرو دیزل: به ازای هر سهم ۱۸۰۴ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹درصد افزایش زیان داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۸۵درصد هزینه‌های فروش، اداری و عمومی و ۱۷درصد هزینه های مالی است.

زامیاد: به ازای هر سهم ۸۹ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱درصد کاهش زیان داشته و عمدتا بخاطر کاهش ۳۴درصدهزینه های مالی است.

گروه سرمایه گذاری سایپا: به ازای هر سهم ۵ ریال سود محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۲ ریال زیان محقق کرده بود که نشاندهنده رشد ۳۵۰ درصدی است.افزایش ۱۰۹درصد جمع درآمدهای عملیاتی  از عمده دلایل شناسایی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

بهمن دیزل: به ازای هر سهم ۱۷۴ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۱درصد افت داشته و عمدتا بخاطر کاهش ۳۰درصد فروش  است.

سایپا شیشه: به ازای هر سهم ۲۲۸ ریال زیان محقق کرده در حال که در مدت مشابه سال قبل ۴ ریال سود محقق کرده بود که حکایت از رشد ۵۸۰۰ درصدی زیان دارد. افزایش ۱۳درصد بهای تمام شده فروش و ۱۵۸درصد هزینه های مالی از عمده دلایل شناسایی زیان نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو: به ازای هرسهم ۹۸ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳درصد افت داشته و عمدتا بخاطر کاهش ۴۵درصد جمع درآمدهای عملیاتی است.

کمک فنر ایندامین سایپا: به ازای هر سهم ۵۶ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷۰۰درصد افزایش زیان داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۲۵درصد هزینه‌های فروش، اداری و عمومی است.

فنر سازی زر: به ازای هر سهم ۱۸ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷۰۰درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۲۴درصد فروش و ۲۵۱درصد سایر درآمدهای غیرعملیاتی است.

لیزینگ ایران: به ازای هر سهم ۸۴ ریال زیان محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۲۳ ریال سود محقق کرده بود که حکایت از افزایش ۴۶۵ درصدی زیان دارد.شناسایی  ۲۹.۵ میلیارد تومان هزینه های مالی از عمده دلایل شناسایی زیان نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

واسپاری ملت: به ازای هر سهم ۱۶۷ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۴درصد درآمد حاصل از عملیات لیزینگ و از طرفی کاهش ۷درصد هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ است.

مخابرات: به ازای هر سهم ۱۶ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶درصد افت داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۶۰درصد هزینه های مالی  است.

سیمان خوزستان: به ازای هر سهم ۷۵۹ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷۸درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۲۰درصد فروش و کاهش ۱۰درصد بهای تمام شده فروش است.

سولیران: به ازای هر سهم ۹۸۸ ریال زیان محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۸۷ ریال سود محقق کرده بود که حکایت از رشد ۱۲۳۵ درصدی زیان دارد.کاهش ۵۰درصد درآمدهای عملیاتی از عمده دلایل شناسایی زیان نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

به پرداخت ملت: به ازای هر سهم ۱۱۹۰ ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری سرمایه را ۵۳درصد افزایش داده که با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۳۲درصد کاهش داشته ولی سود خالص ۴درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر شناسایی ۶۳ میلیارد ریال سایر درآمدهای غیرعملیاتی است.

آذر آب: به ازای هر سهم ۷۲ ریال سود محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۱۷۹ ریال زیان محقق کرده بود که حکایت از افرایش ۱۴۰ درصدی سود دارد.افزایش ۶۶درصد درآمدهای عملیاتی و شناسایی ۱۸.۹ میلیارد تومان سایر درآمدهای عملیاتی از عمده دلایل شناسایی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

فولاد کاوه جنوب کیش: به ازای هر سهم ۷۱۲ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶۸درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر  افزایش ۱۱۲درصد فروش است.

فولاد آلیاژی ایران: به ازای هر سهم ۳۰۳ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳۳درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۸۱درصد فروش است.

کالسیمین: به ازای هر سهم ۷۸۷ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۵۰۱درصد سایر درآمدهای عملیاتی است.

هلدینگ تبرک: به ازای هر سهم ۴۰ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۲درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر شناسایی ۹.۹ میلیارد تومان جمع درآمدهای عملیاتی است.

سپاهان: به ازای هر سهم ۱۰۵۷ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱۰۲درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۵۵درصد فروش است.

میدکو: به ازای هر سهم ۵ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷درصد کاهش زیان داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۳۲۹درصد جمع درآمدهای عملیاتی و کاهش ۱۴درصد هزینه های فروش، اداری و عمومی  است.

مخابراتی ایران: به ازای هرسهم ۱۳۴ ریال زیان محقق کرده در حالی که شرکت در مدت مشابه سال قبل و به ازای هر سهم ۳ ریال سود محقق کرده بود که حکایت از رشد ۴۵۶۶ درصدی زیان دارد.افزایش ۵۸۷۰درصد هزینه های مالی از عمده دلایل شناسایی زیان نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

انتهای پیام

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ