کد خبر: ۱۲۲۹۵۱
۱۰:۳۸ - ۱۳۹۸/۱/۳۱

عملکرد دو شرکت جدید و ۱۶ ناشر با افزایش و کاهش ۹۰۸ و ۲۴ درصدی سود و زیان

عملکرد دو شرکت جدید و ۱۶ ناشر با افزایش و کاهش ۹۰۸ و ۲۴ درصدی سود و زیان

دو شرکت تازه وارد سال گذشته فرابورس و ۱۶ ناشر دیگر نیز، اقدام به انتشار گزارش عملکرد دوره ای منتهی به اسفند سال کردند که با جهش ۹۰۸ درصدی سود تا کاهش ۲۴ درصدی زیان همراه بود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی انتشار صورت های مالی دوره ای ناشران بورسی و فرابورسی، دو شرکت تازه وارد سنگ آهن گهر زمین و تولید گوشت مرغ ماهان و 16 شرکت دیگر نیز، اقدام به انتشار گزارش عملکرد 3، 6، 9 و 12 ماهه منتهی به اسفند کردند که با جهش 908 درصدی سود تا کاهش 24 درصدی زیان همراه بود.

سنگ آهن گهر زمین

"کگهر" در دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۳۵۶ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۳۲ درصدی فروش است.این شرکت در عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۴۳۷.۴ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

تولید گوشت مرغ ماهان

"زماهان" در دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۳۶۶ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷۷درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۱۰۲ درصدی فروش است.این شرکت در عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۱۴.۶ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

قند نیشابور

"قنیشا" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۶۰۹ ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری سرمایه را ۳۵درصد افزایش داده که با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۹۰ درصد رشد داشته ولی سود خالص رشد ۱۵۶درصدی داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۲۱درصد فروش است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۸ مبلغ ۱۶.۴ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

قند هکمتان

"قهکمت" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۱۱۸۹ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸۴درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۹۶ درصدی فروش است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۸ مبلغ ۳۲.۵ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

"شوینده" در دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۲۲ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۹درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۳۵ درصدی جمع درآمدهای عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۲.۱ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

جوشکاب یزد

"بکاب" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۴۵۴ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹۷ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۱۰۶درصدی فروش است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۸ مبلغ یک میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

افست

"چافست" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۳۴۲ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۳درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۲۸ و ۳۱۵ درصدی فروش و سایر درآمدهای عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۸ مبلغ ۲۳.۹ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

سرمایه گذاری آتیه دماوند

"واتی" در دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۴۰ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۰درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۸۶ درصدی جمع درآمدهای عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۱۸ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

مارگارین

"غمارگ" در دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۴۵ ریال سود محقق کرده، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱۱۷ ریال زیان محقق کرده بود.این شرکت در عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۳.۷ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

دامداری تلیسه نمونه

"تلیسه" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۷۰۶ ریال سود محقق کرده و در این دوره سرمایه را ۲۰۰درصد افزایش داده که با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۱۲درصد کاهش داشته ولی سود خالص ۱۶۳درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۴۵ و ۱۴۲درصدی فروش و سایر درآمدهای غیرعملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه سال گذشته مبلغ ۱۴.۸ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

ساینا

"ساینا" در دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۶۵۵ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۰۸درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۲۰۷ درصدی فروش است.این شرکت در عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۶.۵ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

عمران و سازندگی استان قزوین

"ثقزوی" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۱۴۳ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد کاهش زیان داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۱.۱ میلیارد تومان زیان خالص محقق کرده است.

نئوپان 22 بهمن

"چنوپا" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۱۸۷۸ ریال سود محقق کرده، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱۳۹ ریال زیان محقق کرده است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۸ مبلغ ۳.۷ میلیارد تومان سود محقق کرده است.

پگاه آذربایجان غربی

"غشاذر" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هرسهم ۹۵ ریال سود محقق کرده و در این دوره افزایش سرمایه ۵۰ درصدی را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هرسهم ۷درصد رشد داشته ولی سود خالص رشد ۶۱درصد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۴۲درصدی فروش است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۵.۷ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

توکا ریل

"توریل" در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر ۸۰۷ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴۱درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۳۷ و ۳۴۹ درصدی درآمدهای عملیاتی و سایر درآمدهای غیرعملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۱۶۱.۳ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

گلوکوزان

"غگل در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۱۱۶۵ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱۹درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۳۲درصدی فروش است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۸ مبلغ ۲۳.۳ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

دشت مرغاب

"غدشت" در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۲۸۱ ریال سود محقق کرده،این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱۰۰۵ ریال زیان محقق کرده بود.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

پارس سرام

"کسرام" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۱۵۳ ریال زیان محقق کرده، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۵ ریال سود محقق کرده بود. این شرکت در عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۸ مبلغ ۹۱۷.۶ میلیون تومان زیان خالص محقق کرده است.

انتهای پیام

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ