کد خبر: ۱۳۱۴۴۳
۰:۵۶ - ۱۳۹۸/۵/۱

48 شرکتی که گل گاشتند و گرانترین سهم بازار و 17 نمادی که به گِل نشستند
با اعلام سود و زیان در گزارش عملکرد سه ماهه :

48 شرکتی که گل گاشتند و گرانترین سهم بازار و 17 نمادی که به گِل نشستند

66 شرکت از جمله سایپا، بانک های ملت، تجارت و پارسیان، دو تازه وارد و گرانترین سهم بازار هم گزارش عملکرد سه ماهه دادند و در برابر گل کاشتن 48 سهم ، 18 نماد هم به گِل نشستند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، آخرین دسته از شرکت های بورسی و فرابورسی نیز در واپسین مهلت اعلام گزارش عملکرد سه ماهه هم اقدام به انتشار کردند که شامل 66 شرکت از جمله سایپا ، بانک های ملت ، تجارت و پارسیان ، پالایشگاه های تبریز و لاوان ، دو تازه وارد سیمرغ و سرمایه گذاری صدرتامین و همچنین گرانترین سهم بازار یعنی مجتمع پترو صنعت گامرون ( با قیمت 8959 تومانی) هستند.

در این میان این گروه ، 48 شرکت با اعلام سود و افزایش حداکثر 900 درصدی نسبت به دوره مشابه موجب رضایت سهامداران شدند وگل کاشتند اما 18 شرکت از جمله سایپا، بانک های تجارت ، پارسیان ، کارآفرین و اقتصاد نوین ، مجتمع پترو صنعت گامرون و ... با اعلام زیان ، حرفی برای گفتن در دور اول سه ماهه سال جاری نداشتند و به گِل نشستند . 

فهرست 48 شرکت سود آور

بانک ملت : 79 ریال سود / 5 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

پالايشگاه تبريز : 1201 ریال سود / 140 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

پالایشگاه لاوان : 1574 ریال سود / 383 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

افق کوروش : 778 ریال سود / 206 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

سرمايه گذاري صدر تامين : 12 ماهه 307 ریال سود / 33 درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

سیمرغ : 6 ماهه 81 ریال سود / دوره مشابه سال گذشته 0 ریال

پگاه آذربايجان شرقي : 79 ریال سود / 14 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

معادن منگنز ایران : 705 ریال سود / 547 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

ساینا : 6 ماهه 1090 ریال سود / 867 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

لبنیات کالبر : 31 ریال سود / دوره مشابه سال گذشته به ازای هرسهم 9 ریال زیان

مارگارین : 6 ماهه 86 ریال سود / دوره مشابه سال گذشته به ازای هرسهم 364 زیان

ایران ترانسفو : 73 ریال سود/ 181 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

شيرين دارو :553 ریال سود/ 46 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

کشت و صنعت شریف آباد : 6 ماهه 220 ریال سود / 900 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

کشتیرانی دریای خزر : 243 ریال سود / 247 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

کیمیدارو : 136 ریال سود / 176 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

جام دارو : 195 ریال سود / 103 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

بیمه ملت : 75 ریال سود / 6 درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

ساختمان و تأسیسات راه آهن : 87 ریال سود / بدون تغییر نسبت به دوره مشابه سال گذشته

افست : 9 ماهه 368 ریال سود / 28 درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته

پاکدیس : 204 ریال سود / 716 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

سیمان کردستان : 9 ماهه 24 ریال سود / دوره مشابه سال گذشته 217 ریال زیان

بین المللی محصولات پارس : 9 ماهه 465 ریال سود / دوره مشابه سال گذشته 26 ریال زیان

کاربراتور ایران : 30 ریال سود / دوره مشابه سال گذشته یک ریال سود

بیمه آسیا : 92 ریال سود / 48 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

بیمه دانا : 72 ریال سود / 38 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

خدمات کشاورزی : 141 ریال سود / 271 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

کشت و دامداری فکا : 376 ریال سود / 179 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

سیمان غرب : 102 ریال سود/ 25 درصد کاهش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته

شیمی دارویی داروپخش : 230 ریال سود / 184 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

بیمه نوین : 92 ریال سود / 114 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

سیمان صوفیان : 61 ریال سود / 34 درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

صنعتی سپاهان : 592 ریال سود/ 370 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

تراکتور سازي ايران : 95 ریال سود / 171 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

درخشان تهران : 307 ریال سود / 527 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

سيمان سفيد ني ريز : 802 ریال سود / 117 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشت

تکين کو : 104 ریال سود / 9 درصد کاهش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته

بیسکویت گرجی : 248 ریال سود / 320 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

قند قزوین : 43 ریال سود / 77 درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

پگاه آذربایجان شرقی : 79 ریال سود / 14 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

گروه صنعتي بارز : 18 ریال سود / 81 درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

پتروشيمي بوعلي سينا : 1051 ریال سود / 253 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

تايد واتر خاورميانه : 497 ریال سود / 360 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

پاکشو : 856 ریال سود / 215 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

صنايع آذرآب : 18 ریال سود / دوره مشابه سال گذشته 40 ریال زیان

آبسال : 576 ریال سود / 620 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته

صنايع شيميايي سينا :  696 ریال سود / دوره مشابه سال گذشته 15 ریال زیان

لنت ترمز ايران : 200 ریال سود / دوره مشابه سال گذشته 13 ریال زیان

اوضاع 18 شرکت زیانده

سایپا : 202 ریال زیان / دوره مشابه سال گذشته 2 ریال سود

بانک کار آفرين : 50 ریال سود / دوره مشابه سال گذشته 36 ریال زیان

پترو صنعت گامرون : 631 ریال زیان / 50 درصد کاهش زیان نسبت به دوره مشابه سال گذشته

بانک پارسیان : 48 ریال زیان / 76 درصد کاهش زیان نسبت به دوره مشابه سال گذشته

بانک تجارت : 8 ریال زیان / 90 درصد کاهش زیان نسبت به دوره مشابه سال گذشته

بانک اقتصاد نوین : 151 ریال زیان / 30 درصد افزایش زیان نسبت به دوره مشابه سال گذشته

توليد محور خودرو : 94 ریال زیان / 50 درصد کاهش زیان نسبت به دوره مشابه سال گذشته

چرخشگر :11 ریال زیان / دوره مشابه سال گذشته یک ریال سود

لبنيات پاستوريزه پاک : 81 ریال زیان / دوره مشابه سال گذشته 0 ریال سود

پتروشيمي آبادان : 46 ریال زیان / 18 درصد افزایش زیان نسبت به دوره مشابه سال گذشته

قند چهارمحال : 61 ریال زیان / دوره مشابه سال گذشته 170 ریال سود

داروسازي زهراوي : 44 ریال زیان / 53 درصد کاهش زیان نسبت به دوره مشابه سال گذشته

رینگ سازی مشهد : 43 ریال زیان / 378 درصد افزایش زیان نسبت به دوره مشابه سال گذشته

پلاسکوکار سایپا: 35 ریال زیان / 106 درصد افزایش زیان نسبت به دوره مشابه سال گذشته

پارس سرام : 9 ماهه 473 ریال زیان / 58 درصد افزایش زیان نسبت به دوره مشابه سال گذشته

سرمایه گذاری شفا دارو : 10 ریال زیان / دوره مشابه سال گذشته 0 ریال

حمل و نقل پتروشیمی : 33 ریال زیان / دوره مشابه سال گذشته 7 ریال سود

سيمان لار سبزوار : 9 ماهه 139 ریال زیان / 76 درصد کاهش زیان نسبت به دوره مشابه سال گذشته

انتهای پیام

 
برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ