کد خبر: ۱۳۶۴۸۶
۰:۰ - ۱۳۹۸/۷/۷

عملکرد بانک ملت با تراز عملیاتی مثبت ۹۴۲ میلیارد تومانی همراه شد
برای ششمین ماه سال:

عملکرد بانک ملت با تراز عملیاتی مثبت ۹۴۲ میلیارد تومانی همراه شد

بانک ملت با ارائه گزارش عملکرد ششمین ماه دوره مالی جاری، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۹۴۲ میلیارد تومانی شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک ملت که به منظور افشای اطلاعات با اهمیت با توقف بیش از سه ماهه نماد و تعلیق روبرو شده، گزارش فعالیت ششمین ماه دوره مالی منتهی به اسفند 98 را منتشر کرد.

بر این اساس،"وبملت" 5 هزار میلیارد تومانی در این مدت مبلغ 2.1 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی شناسایی و مبلغ 1.2 هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری پرداخت کرده که با این حساب در ششمین ماه سال 98 تراز عملیاتی مثبت 942.7 میلیارد تومانی را ثبت کرده است که این رقم  4.5 درصد نسبت به مرداد افزایش داشته است.

همچنین هزینه سپرده های کوتاه مدت این بانک بورسی 297.3 میلیارد تومان بوده است.