کد خبر: ۶۸۹۹۶
۱۰:۲۴ - ۱۳۹۶/۹/۱۸

تحلیلی از گزارش های
یک کارشناس مالی اعلام کرد:

تحلیلی از گزارش های "های وب" و درخواست توقف نماد

کارشناس مالی و مسلط برحوزهICT تحلیلی از خرید سهام پارس آنلاین توسط های وب ارایه و اعلام کرد: مانند بسیاری از کارشناسان معتقدم تا زمانی که زوایای مختلف این تملیک آشکار نشده، معاملات های وب باید متوقف شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، درحالی کم و کیف خرید پارس آنلاین توسط های وب به موضوع داغ هفته های اخیر بازار سرمایه تبدیل شده که حسین خسرونژاد در گفت وگوی تفضیلی با فارس، اهمیت موضوع از منظر تاثیرهای قابل توجه و تحمیل تعهداتی چشمگیر به سهامداران خرد و همچین بررسی صحت و کیفیت علمی محاسبات صورت گرفته در گزارش های افشا شده را تحلیل کرد و خواستار:

با توجه به گزارش های ارزش گذاری افشا شده از سوی ناشر "های وب" در کدال و نیز تفاوت‌های معنادار چند صد میلیارد تومانی در شیوه ارزش گذاری شرکت‌های گروه پارس آنلاین به نظر شما این مستندات موجب افزایش تعهدات مالی شرکت و سهامداران خرد نمی‌شود؟ بررسی مجدد این گزارش از چه جهاتی با اهمیت است؟

خسرونژاد: به طور کلی ارزش گذاری یکی از اصلی ترین و تخصصی ترین شاخه های حوزه علوم مالی محسوب می شود که بی تردید در خصوص شرکت هایی نظیر " های وب " با تعداد زیادی سهامدار عام، کیفیت و صحت اطلاعات مندرج در گزارش های ارزش گذاری، از اهمیت دو چندانی برخوردار است که می توان جنبه های مختلفی را در این خصوص مورد بررسی قرار داد.

افزایش چشم گیر تعهدات شرکت و سهامداران در صورت مبنا قرار گرفتن گزارشات ارزش گذاری فاقد کیفیت علمی می تواند در صورت ناتوانی تأمین منابع مالی خرید و تملیک سهام شرکت‌هایی همانند پارس آنلاین و اخذ تسهیلات و استقراض بانکی بنا بر اظهارات مندرج در نامه شفاف سازی شرکت های وب، هزینه های مالی هنگفتی را بر سهامداران شرکت تحمیل کند.

علاوه بر آن تأمین نقدینگی اقداماتی از این دست می تواند منجر به عدم پرداخت سودهای سالانه در مجامع عمومی،کاهش شدید سرمایه در گردش شرکت، عدم تحقق سود پیش بینی شده شرکت‌های خریداری شده و به واسطه آن کاهش سود پیش بینی شده شرکت اصلی در سال‌های آتی شود که تمامی این موارد به نحوی منجر به تضییع حقوق و افزایش غیرمنصفانه ریسک سهامداران شرکت خواهد شد.

تحمیل این هزینه و افزایش ریسک سهامدار چگونه و بر چه اساسی رخ خواهد داد؟

خسرونژاد: فرض کنیم که بر اساس گزارشات کارشناسی صورت گرفته، ارزش مجموعه شرکت‌های پارس آنلاین به جای 13 هزار میلیارد ریال معادل 8 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شد. در این صورت، هزینه های تامین مالی از محل استقراض بانکی در دو حالت فوق، بیش از یک هزار میلیارد ریال در سال خواهد بود که به طور قطع مبلغ هزار میلیارد ریال برای شرکتی که کل سود برآوردی آن در سال جاری در حدود 1600 میلیارد ریال و در سال‌های آتی با کاهش سودآوری به دلیل شرایط قراردادهای USO مواجه است، هزینه‌ای هنگفت محسوب می شود.

علی رغم اظهارات مدیرعامل شرکت در نامه شفاف سازی در سامانه کدال مبنی بر تأمین مالی خرید سهام شرکت‌های گروه پارس آنلاین از محل استقراض بانکی، گویا توافقات صورت گرفته در خصوص نحوه پرداخت مبلغ خرید سهام شرکت‌های مذکور که البته سازمان و شرکت بورس نیز در جریان مفاد آن هستند، پیشنهاد واگذاری بلوک 20 درصدی سهام شرکت " های وب " در ازای تملیک این شرکت ها است. قبول این پیش فرض چه تاثیراتی بر ارزش گذاری کنونی پارس آنلاین خواهد داشت؟

خسرونژاد: با قبول این پیش فرض و با توجه به این موضوع که در قبال خرید سهام این شرکت‌ها وجوه نقدی پرداخت نمی‌شود، ظن تاثیر ارزش گذاری بالا و خلاف واقع شرکت‌های گروه پارس آنلاین از دو جنبه قابل بررسی خواهد بود.

نخست اینکه با تملیک گران‌قیمت شرکت‌های گروه پارس آنلاین توسط " های وب " انتظار رشد قیمت و ارزش سهام شرکت های وب متناسب با این تملیک از نگاه سرمایه گذاران دور از ذهن نبوده و احتمالاً شاهد رشد حباب گونه قیمت سهام این شرکت خواهیم بود که این عامل در میان مدت سبب متضرر شدن سهامدارن خرد به دلیل خرید سهام در قیمت‌های بالا و افزایش غیر واقعی ثروت سهامداران عمده می شود.

از سویی دیگر در صورت افزایش غیرواقعی ارزش سهام شرکت های وب به دلیل خرید سهام شرکت‌های گروه پارس آنلاین و ضعف نظارت نهادهای ناظر و ذی صلاح، شاهد ترغیب و استفاده سایر شرکت ها از این راهکار در جهت رشد غیرواقعی و مقطعی ارزش سهام خود در آینده ای نزدیک خواهیم بود.

بیشتر این موضوع را توضیح دهید.

خسرونژاد: به عنوان نمونه فرض کنیم شرکت الف با ارزش بازار 20 هزار میلیارد ریالی اقدام به خرید سهام 10 شرکت کوچک و با سودآوری اندک، در قبال واگذاری 20 درصد از سهام خود کند. در حالی که ارزش واقعی و منصفانه سهام شرکت‌های خریداری شده در حدود 4 هزار میلیارد است، اقدام شرکت الف به تهیه گزارش ارزش گذاری این شرکت ها به مبلغ 8 هزار میلیارد ریال، افزایش ارزشی معادل 4 هزار میلیارد ریال بدون پرداخت حتی یک ریال و بدون افزایش با اهمیت در سودآوری را کسب خواهد کرد.

اما سازمان بورس برای نخستین بار بازگشایی نماد معاملاتی چنین شرکت هایی که بر پایه قرارداد هستند را منوط به افشای جزییات مفاد همه قرارداد ها کرده است...

خسرونژاد: ضعف سازمان بورس به عنوان حافظ منافع عموم سهامداران، نه تنها موجب بی اعتمادی شدید و خروج سرمایه ها در بازه زمانی بلندمدت می شود، بلکه شاهد اشاعه روز افزون شایعات غیررسمی و غیر واقع در خصوص تملیک سهام شرکت های مختلف از سوی یکدیگر و نوسانات شدید قیمتی در بازار خواهیم بود.

به عنوان مثال، می توان به انتشار گزارش های مختلف در خصوص صورت های مالی و پیش بینی سود شرکت کنتورسازی در بهمن و دی سال 94 اشاره کرد که متأسفانه با عدم اقدام مناسب نهادهای نظارتی سازمان بورس و بازگشایی عجولانه نماد این شرکت در تاریخ 26 اسفند سال 94 شاهد اتفاقات ناخوشایند بسیاری در این خصوص بودیم.

این موضوع چه تبعاتی برای بازار سرمایه دارد؟

خسرونژاد: یکی از تبعات با اهمیت عدم نظارت سازمان های ذی صلاح نظیر سازمان بورس، وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و قوه قضائیه بر گزارشات تهیه شده از سوی نهادهایی از قبیل شرکت های مشاور سرمایه گذاری، هیات های کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه، حسابرسان و غیره احتمال بالای تضییع حقوق سهامداران حقیقی و حقوقی و سایر اشخاص ذینفع است.

متأسفانه در گزارشات مورد بحث نیز اشتباهات علمی فاحشی در نحوه ارزش گذاری شرکت‌های زیر مجموعه پارس آنلاین رخ داده که هر یک از آنها می تواند منجر به تعدیل با اهمیت ارزش گذاری های صورت گرفته و تجدیدنظرهای جدی در تصمیم های سهامداران شود.

با توجه به مبهم بودن مکانیزم احقاق حقوق سهامداران و اشخاص متضرر ناشی از اشتباهات سهوی و یا شاید عمدی صورت گرفته توسط شرکت های مشاور سرمایه گذاری و کارشناسان رسمی دادگستری، ضرورت مداخله جدی نهادهای قانون گذار و نهادهای نظارتی نظیر مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، وزارت اقتصاد، سازمان بورس، سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور و غیره برای اصلاح ساختار نظارتی و افزایش ضمانت اجرا برای قوانین بروز بیش از پیش احساس می‌شود.

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته از سوی شما، تصور می‌کنید گزارش ارزش گذاری شرکت مشاور سرمایه گذاری اعلام شده از سوی ناشر شامل چه موارد مبهم و تأثیرگذاری است؟

خسرونژاد: در گزارش مذکور شاهد نکات و موارد جالبی هستیم که در نوع خود کم سابقه و شاید بی سابقه باشد. شاید بهتر است قبل از بررسی موردی نکات مبهم گزارش، اشاراتی در خصوص نفس حاکم بر گزارش تهیه شده داشته باشیم.

در صفحه 36 گزارش، بندی جالب به چشم می‌خورد که حاوی نکته‌ای اساسی است. بر اساس این بند، شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر مسئولیت درستی مفروضات مبنای ارزش گذاری را بر عهده ی شرکت های وب گذاشته و خود را از هر گونه عدم تحقق در مفروضات ارائه شده از سوی این شرکت مبری دانسته است.

حال سوال اینجاست که اگر مفروضات ارزش گذاری توسط شرکت های وب به عنوان ذی نفع در اختیار مشاور سرمایه گذاری قرار داده شده، پس در این صورت نقش شرکت مشاور سرمایه گذاری در تهیه گزارش چیست؟ و آیا اگر های وب مفروضات شرکت AT&T آمریکا که به عنوان بزرگ ترین اپراتور مخابراتی در سطح دنیا مطرح است را به عنوان مفروضات شرکت پارس آنلاین در اختیار شرکت مشاور سرمایه گذاری مذکور قرار می داد، آیا همچنان این مشاور با سلب مسئولیت از خود اقدام به ارزش گذاری پارس آنلاین به ارزش های هزار میلیارد تومانی می‌کرد؟

در صورت وجود مفروضات، ارزش گذاری یک شرکت فرآیند بسیار ساده‌ای خواهد داشت. این در حالی است که محاسبه و در نظر گرفتن مفروضات صحیح و منطقی، زیر بنای اصلی تهیه گزارش ارزش‌گذاری محسوب می‌شود.

در غیر این صورت، اگر شرکت نیکی گستر اقدام به تهیه مفروضات ارزش گذاری کرده، چرا در بند مورد اشاره شده از خود سلب مسئولیت کرده است؟ آیا در صورت پذیرفتن مسئولیت گزارش، امکان شکایات احتمالی سهامداران زیان دیده احتمالی در آینده که بر اساس گزارش ارزش گذاری این شرکت، اقدام به تصمیم گیری نادرست و خرید سهام با ارزش های بالا کرده اند وجود خواهد داشت؟

موارد مبهم و فاقد مستندات علمی در گزارش مشاور سرمایه گذاری که به آن اشاره می‌کنید دقیقا چیست؟

خسرونژاد: نحوه محاسبه درآمدهای پیش بینی شده شرکت در سال‌های آتی یکی از موارد مبهم در این گزارش است. در حالی در صفحه 18 گزارش این شرکت میانگین هزینه یک گیگ اینترنت ADSL در سال های گذشته  و تعداد مشترکین شرکت پارس آنلاین در  5 شهر نخست کشور روندی کاهشی داشته که درآمدها و حاشیه سودهای ناخالص برآوردی توسط شرکت نیکی گستر، روند صعودی چشم گیری دارد.

همچنین در حالی رشد درآمدهای شرکت در سال های آتی به طور متوسط سالانه 30 درصد لحاظ شده که بنا بر مستندات همین گزارش نه تنها تعداد مشترکین این شرکت در دو سال گذشته روندی کاهشی داشته، بلکه شاهد کاهش 50 درصدی تعرفه‌های مصرف اینترنت نسبت به سال 91 نیز هستیم.

اما جالب‌تر از مورد بالا حاشیه سود ناخالص شرکت در سال‌های آینده است که به طرز معناداری رشدی 30 درصدی داشته است و میانگین حاشیه سود ناخالص سالانه 31 درصدی شرکت پارس آنلاین در سال‌های 93 تا 95 با تشخیص کارشناسان این مشاور سرمایه گذاری، در سال‌های آتی به طور میانگین، 42 درصد برآورد شده است.

افزایش سالانه 30 درصدی درآمد به همراه افزایش 30 درصدی حاشیه سود ناخالص عوامل با اهمیتی در افزایش باورنکردنی سودآوری شرکت پارس آنلاین است که در سال 95 تنها 395 میلیارد ریال سود خالص کسب کرده اما دو هزار و 732 میلیارد ریال سود خالص در سال 1400 پیش بینی شده است.

با توجه به سطح اهمیت میزان سود سال های آتی شرکت در نحوه ارزش گذاری صورت گرفته، افشای مفروضات درآمدی و بهای تمام شده، ضروری به نظر می رسد و این در حالی است که شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر تنها در چند کلمه و بدون ارائه شاخص های کلیدی محاسبات، مفروضات درآمدهای شرکت را بر مبنای رشد خانوارها، رشد ضریب نفوذ ADSL در خانوارها و سهم بازار شرکت پارس آنلاین در نظر گرفته است.

نحوه پیش بینی هزینه های فروش عمومی اداری در سال های آینده نیز در نوع خود جالب است. در حالی هزینه های فروش عمومی اداری شرکت در سال 1400 نسبت به سال  95 شاهد کاهش 15 درصدی است که درآمدهای این شرکت از هزار و 970 میلیارد ریال در سال 95 به 7 هزار و 32 میلیارد ریال در سال 1400 خواهد رسید که این میزان کاهش در هزینه ها در نوع خود رکورد بی نظیری علی رغم افزایش شدید میزان خدمات تلقی می شود.

نحوه محاسبات ارزش گذاری در روش FCFF نیز از دیگرموارد دچار ابهام است. در حالی شاهد ارزش گذاری 10 هزار و 332 میلیارد ریالی شرکت پارس آنلاین با روش خالص جریانات نقد آزاد شرکت هستیم که در شاخص های ارزش گذاری، نه خبری از نرخ رشد برآوردی (G) است و نه خبری از میزان بدهی های در نظر گرفته شده شرکت. سطح اشتباهات در محاسبه نرخ رشد برآوردی و نرخ میانگین موزون تأمین سرمایه شرکت (WACC) در حدی بالا است که بر اساس آن پیشنهاد می شود که روش های محاسباتی جدید ابداعی این شرکت را در کتب مالی به ثبت رسانند.

همچنین تمامی محاسبات مربوط به جدول جریانات نقد آزاد شرکت فاقد مبنای علمی است. به گونه ای که میزان استهلاک سال های آتی شرکت در حدود 30 میلیارد ریال برآورد شده در حالی که هزینه استهلاک سال گذشته و همچنین 6 ماهه نخست سال جاری به ترتیب 80  و 40 میلیارد ریال بوده است.

این در حالی است که نه تنها استهلاکی بابت هزینه های سرمایه ای در نظر گرفته شده در جدول محاسباتی دیده نشده، بلکه هیچ گونه ای هزینه های چشم گیری که منجر به رشد 30 درصدی درآمدی شرکت شود، وجود ندارد و این یعنی شرکت بدون هیچ گونه سرمایه گذاری، سالانه رشد 30 درصدی در درآمدها را تجربه خواهد کرد.

همچنین با توجه به روند سالانه گذشته که شاهد تغییرات سرمایه در گردش چند 10 میلیاردی در صورت های مالی شرکت هستیم، در محاسبات مربوط به ارزش گذاری، تغییرات سرمایه در گردش سال های آتی به نحو معناداری کاهش یافته که این موضوع قدر مسلم منجر به افزایش قابل توجه ارزش گذاری نهایی شرکت شده است.

نحوه ارزش گذاری بر اساس روش های نسبی در این ارزش‌گذاری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

خسرونژاد: در نظر گرفتن نسبت قیمت به سود 15 واحدی برای شرکتی که در بخش ارائه خدمات ADSL که حتی افراد عام جامعه نیز خبر از افول بی سابقه این بخش از صنعت را دارند، در نوع خود جالب توجه است و نکته جالب تر لحاظ کردن نسبت قیمت به درآمد این شرکت با ارائه اطلاعات مقایسه ای شرکت های مشابه در جهان است که مقایسه نرخ  های پی بر ای آن کشورها با ایران با توجه به تفاوت های فاحش در نرخ های بهره، طنز آمیز است.

نظر شما درباره گزارش ارزش گذاری تهیه شده توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری چیست؟ آیا  ابهامات در آن گزارش برطرف شده‌اند؟

خسرونژاد: این گزارش در نوع خود بی سابقه است و به قدری از لحاظ علمی و کیفی سطحی است که پرداختن به موارد متعدد خطاهای موجود در آن نیاز به چند 10 صفحه مطلب جداگانه دارد.

یکی از مهم ترین موارد قابل نقد در این گزارش، اظهارات موجود این هیات در صفحه 15 گزارش در خصوص عدم پذیرش طرح تجاری ارائه شده شرکت های گروه پارس آنلاین است که این هیات بر خلاف اختیارات و در حرکتی حیرت انگیز و در زمانی کوتاه، اقدام به تهیه گزارش طرح تجاری کسب و کار شرکت های گروه پارس آنلاین و سپس ارزش گذاری 8694 میلیارد ریالی این طرح تجاری با شرط و خواهش وفاداری شرکت های گروه پارس آنلاین در عمل به طرح تجاری نوشته شده توسط این هیات کرده است.

می‌توانید موضوع را شفاف تر بیان کنید؟

خسرونژاد: شاید بهتر باشد با مثالی ساده اقدامات این هیات کارشناس رسمی را بازگو کرد. فرض کنید شخصی دارای یک دستگاه خودرو پراید مدل 82 به نمایشگاه خودرو جهت تعیین ارزش این خودرو و سپس فروش آن مراجعه می کند.

عملکرد هیات کارشناسان رسمی دادگستری شبیه به آن است که کارشناس نمایشگاه خودرو به جای ارزش گذاری این خودرو،  جملاتی همانند این بگوید که اگر این خودرو پراید، موتوری تقویت شده داشت، اگر دنده این خودرو اتومات بود و یا اگر لاستیک های آن را به طور اختصاصی از شرکت بنز خریداری می شد، ارزش آن دستگاه پراید 800 میلیون ریال بود.

این قیاس تا چه حد با ناشری که به تازگی عرضه اولیه شده هم پوشانی دارد؟

خسرونژاد: شرکت های وب به منظور ارزش گذاری گروه شرکت های پارس آنلاین به هیات کارشناسان رسمی دادگستری مراجعه و درخواست تعیین ارزش این شرکت ها را می‌کند. از آنجا که ارزش این شرکت ها بر اساس تمامی روش های مرسوم ارزش گذاری کارشناسان رسمی دادگستری، ارزشی نازل‌تر از میزان مورد انتظار بوده، این هیات ضمن رد کردن مفروضات و طرح تجاری فعلی این شرکت‌ها،اقدام به تهیه طرح کسب و کار و سپس ارزش گذاری طرح هایی که خود نوشته، کرده است.

طرح‌های تجاری که اگر خوش بین ترین افراد نسبت به خدمات اینترنت ADSL نیز آن را مطالعه کنند، ساعت ها در فکر فرو خواهند رفت .به عنوان نمونه برخی از جالب ترین دستاوردهای این هیات را در ادامه بررسی خواهم کرد.

درآمدهای ناشی از پروانه SAP درصفحه 47 گزارش، در حالی که درآمدهای پروانه SAP متعلق به شرکت پارس ارتباط در سال های 93، 94 و 95 به طور میانگین در حدود 300 میلیارد ریال بوده است.  بر اساس صورت های مالی، این هیات درآمدی بالغ بر 21 هزار و 863میلیارد ریالی در سال 1404 پیش بینی کرده که نسبت به زمان حاضر شاهد 730 برابر شدن آن هستیم.

همچنین سود برآوردی شرکت در سال های آتی از یک هزار و 80 میلیون ریال در سال 95 به دو میلیون و 180 هزار  میلیون ریال در سال 1404 خواهد رسید. بر اساس این دست محاسبات غیرعلمی که مبنای آن مشخص نیست، ارزش شرکت‌های گروه پارس آنلاین از محل پروانه SAP معادل هزار و 578 میلیارد ریال افزایش یافته است.

درآمدهای ناشی از پروانه FCP در صفحه 50 گزارش، در محاسبات درآمدهای آتی برآوردی این بخش نیز همانند بخش قبل، شاهد ارائه مفروضات متحیرکننده‌ای هستیم که از آن جمله می توان به نحوه محاسبات نرخ رشد درآمدهای سالانه این بخش اشاره کرد.

در حالی درآمدهای طرح تجاری با ضریب های نامشخص و فاقد اعتبار بین 50 تا 80 درصد در سال های آتی رشد داشته که بر اساس عملکرد شرکت پارس آنلاین در دو سال گذشته و بر اساس صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به پایان شهریور 96، در بهترین حالت می توان نرخ رشدی معادل 5 تا 10 درصد را برای خدمات این بخش متصور بود.

بر اساس یافته های خیره کننده هیات کارشناسان دادگستری، شرکت پارس آنلاین که در سال 95 موفق به کسب درآمدی در حدود 1900 میلیارد ریال از محل پروانه FCP شده بود، باید تا سال 1404،  مجموعاً 244 هزار و 526 میلیارد ریال درآمد از این محل کسب کند که در صورت وقوع این اتفاق، عملا موضوع شگفت‌انگیزی رخ داده و باید در انتظار دریافت جوایز متعدد بین‌المللی توسط این شرکت باشیم.

همان طور که مشاهده می شود مبلغ 7 هزار و 115 میلیارد ریال از ارزش گذاری صورت گرفته بر اساس پروانه FCP شرکت فاقد هرگونه محاسبات علمی قابل اتکا و حتی منطق قابل استنادی است.

ارزش برند شرکت در حالی ارزش برند شرکت های گروه پارس آنلاین بیش از دو هزار میلیارد ریال برآورد شده که در گزارش ارائه شده، هیچ گونه مدارک و مستنداتی در خصوص نحوه تعیین این ارزش که نسبت به کل ارزش برآوردی، رقم بالای محسوب می شود وجود ندارد و مشخص نیست که هیئت کارشناسان برند شرکت را با چه شیوه‌ای ارزش گذاری کرده است.

ارزش مشتریان بالفعل همانند مورد بالا، علی رغم ارزش بیش از 450 میلیارد ریالی لحاظ شده بابت ارزش مشتریان بالفعل شرکت، هیچ مستنداتی در چگونگی محاسبه این ارزش ارائه نشده است. در ضمن تا آنجایی که به مفروضات ارزش گذاری برند مربوط می شود شاخص ارزش مشتریان از گزینه های ارزش گذاری برند محسوب می شود و نه شاخصی مجزا.

ازاین رو به نظر می رسد با توجه به موارد عنوان شده در گزارش کارشناسان رسمی دادگستری، بخش عمده ای از ارزش های تعیین شده، فاقد مستندات علمی قابل قبول باشد.

با توجه به ابهامات مطرح شده در گزارش های ارزش گذاری فوق و درگیر بودن منافع تعداد بالایی از سهامداران خرد، نحوه نظارت و برخورد سازمان بورس با این قبیل گزارش ها چگونه باید باشد؟

خسرونژاد: متأسفانه پیش از آن که مستندات معتبری از نحوه ارزش گذاری سهام شرکت های گروه پارس آنلاین، منتشر شود، سازمان بورس اقدام به بازگشایی نماد " های وب " کرد و همان گونه که مستندات نشان می دهند گزارشات ارائه شده از سطح بسیار نازل علمی برخوردار هستند و به هیچ وجه نمی توانند مبنای مناسبی جهت تصمیم گیری سهامداران باشند.

بی شک ورود و دخالت سازمان بورس به عنوان نهاد نظارت کننده بر عملکرد ناشران و همچنین مدافع منافع عموم سهامداران در اتفاقات اخیر، ضروری است چرا که رویدادهایی مشابه، موارد ناخوشایندی را به اذهان متبادر می کند. در ماجراهای مشابه نیز شاهد انتشار گزارشات غیر دقیق و خلاف واقع بودیم که با عدم نظارت کافی سازمان بورس بر گزارش حسابرس معتمد بورس و تعجیل در بازگشایی نماد آن شرکت، موجبات ضررهای سنگین به سهامداران خرد به وجود آمد که نقش حسابرسان معتمد بورس،کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران سرمایه گذاری را دچار چالش می کند.

حداقل انتظار سهامداران و فعالان بازار سرمایه در خصوص گزارشات ارزش گذاری افشا شده، پاسخ گویی و دفاع از گزارشات تهیه شده توسط شرکت مشاور سرمایه گذاری و هیات کارشناسان رسمی دادگستری است و در صورت لزوم، تعیین کارگروهی بی طرف به نمایندگی از سازمان بورس و سهامداران خرد به منظور تعیین ارزش منصفانه و قابل اتکای سهام شرکت های گروه پارس آنلاین می تواند گزینه مناسبی برای تهیه مجدد گزارشات ارزش گذاری باشد.

همانند بسیاری از کارشناسان معتقدم تا زمانی که زوایای مختلف این تملیک آشکار نشده، معاملات این نماد باید متوقف شود.

انتهای پیام

 

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ