کد خبر: ۷۳۵۸۳
۰:۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۴

۲۶ شرکت دیگر گزارش عملکرد ۶ و ۹ ماهه دادند

۲۶ شرکت دیگر گزارش عملکرد ۶ و ۹ ماهه دادند

۲۴ شرکت بورسی و فرابورسی حاضر در ۱۸ گروه ، گزارش عملکرد ۹ ماهه و دو شرکت هم گزارش ۶ ماهه را منتشر کردند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،در ادامه انتشار صورتهای مالی میاندوره ای 6 و 9 ماهه،اطلاعات 26 شرکت بورسی و فرابورسی در 18 گروه در سامانه کدال اعلام شد.از میان 26 شرکت مذکور اطلاعات میاندوره ای دو شرکت جوش و اکسیژن ایران و سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان،مربوط به 6 ماهه نخست سال مالی انها است.

گروه دارویی

داروسازی تولید دارو در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 216 ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری افزایش سرمایه 23درصدی را به ثبت رسانده که با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 72 درصد کاهش داشته ولی سود خالص کاهش 65درصدی داشته است."دتولید" بر اساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 67درصد پوشش داده است .

داروئی البرز بالک در دوره 9 ماهه منتهی به آذر ضمن به ثبت رساندن افزایش سرمایه 21 درصدی در سال مالی جاری به ازای هر سهم 463 ریال زیان محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل و بدون احتساب سرمایه جدید به ازای هر سهم 245 ریال سود محقق کرده بود."دبالک" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری  را 83 درصد پوشش داده است.

گروه کاشی و سرامیک

کاشی و سرامیک سعدی در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 70 ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 133درصد افزایش داشته است."کسعدی" طبق گزارش ارائه شده در دوره 6 ماهه  برای  سال مالی جاری به ازای هر سهم 0 ریال سود پیش بینی کرده است.

گروه محصولات غذایی

نوش مازنداران در دوره 9 ماهه منتهی به اذر به ازای هر سهم 57 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 39درصد افت داشته است."غنوش" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 37درصد پوشش داده است.

شهداب ناب خراسان در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 243 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 42 درصد رشد داشته است."غشهداب" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 58 درصد پوشش داده است.

گز سکه در دوره 9 ماهه منتهی به اذر به ازای هر سهم 295 ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 درصد کاهش داشته است."غگز" براساس عملکرد 9 ماهه، برای سال مالی جاری مبلغ 14,495 میلیون ریال زیان خالص شناسایی کرده است.

گروه استخراج کانه های فلزی

باما در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 893 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 59 درصد رشد داشته است."کاما" براساس عملکرد 9 ماهه ،پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 68 درصد پوشش داده است.

گروه زراعت

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 338 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 121درصد رشد داشته است."زشگزا" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 70 درصد پوشش داده است.

گروه حمل و نقل

رهشاد سپاهان در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 399 ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  600 درصد رشد داشته است."حرهشا" براساس عملکرد 9 ماهه، برای سال مالی جاری مبلغ 5,981 میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده است.

این شرکت فرابورسی دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به آذر نسبت به اطلاعیه قبلی را سود غیرعملیاتی مربوط به فروش دو دستگاه اتوبوس، یک سمند و یک پراید اعلام کرد.

ریل پرداز سیر در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 60 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 33 درصد رشد داشته است."حریل" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 79 درصد پوشش داده است.

گروه فلزلت اساسی

میدکو در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 6 ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد افزایش داشته است."میدکو" طبق پیش بینی اولیه برای  سال مالی جاری به ازای هر سهم 189ریال سود اعلام کرده است.

نورد و تولید قطعات فولادی در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 1,016 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 664 درصد رشد داشته است."فنورد" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 148درصد پوشش داده است.

گروه خودرو و ساخت قطعات

صنایع ریخته گری ایران در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 142 ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد کاهش داشته است."خریخت" طبق گزارش ارائه شده در دوره 6 ماهه برای  سال مالی جاری به ازای هر سهم 3 ریال سود پیش بینی کرده است.

ایرکا پارت صنعت در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 17 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد افت داشته است."خکار" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 12 درصد پوشش داده است.

گروه استخراج سایر معادن

تامین ماسه ریخته گری در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 311 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 487 درصد رشد داشته است."کماسه" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 103درصد پوشش داده است.

گروه استخراج زغال سنگ

شمالشرق شاهرود در دوره 9 ماهه منتهی به اذر به ازای هر سهم 263 ریال زیان محقق کرده درحالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 174 ریال سود محقق کرده بود."کشرق" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 148درصد پوشش داده است.

ذغالسنگ نگین طبس در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 260 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 39 درصد رشد داشته است."کطبس" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 66 درصد پوشش داده است.

این شرکت بورسی از دلایل تغییر سودوزیان 9ماهه نسبت به اطلاعیه  قبلی را احتساب افزایش قیمت ذغالسنگ در جلسه 19دی سال 96 طبق دستور معاون وزیر صمت و صورتجلسه پیوست اعلام کرد.

گروه سیمانی

سیمان بهبهان در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 1,691ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد رشد داشته است."سبهان" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 100 درصد پوشش داده است.

گروه واسطه گری مالی

واسپاری ملت در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 118ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 100 درصد رشد داشته است."ولملت" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 83 درصد پوشش داده است.

گروه بیمه

بیمه دی در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 218 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 57 درصد رشد داشته است."ودی" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 77 درصد پوشش داده است.

گروه ساخت محصولات فلزی

جوش و اکسیژن ایران در دوره 6 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 1,657 ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 درصد افزایش داشته است."فجوش" براساس عملکرد 6 ماهه، برای سال مالی جاری مبلغ 17,153 میلیون ریال زیان خالص شناسایی کرده است.

گروه محصولات کاغذی

کارتن ایران در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 294 ریال زیان شناسایی کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 20 ریال سود محقق کرده بود."چکارن" طبق گزارش ارائه شده در دوره 6 ماهه برای سال مالی جاری به ازای هر سهم 175 ریال سود پیش بینی کرده است.

گروه انبوه سازی و مستغلات

سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان در دوره 6 ماهه آذر به ازای هر سهم 31 ریال زیان شناسایی کرده و در سال مالی جاری افزایش سرمایه 200 درصدی را به ثبت رسانده که بالحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در زیان هرسهم 56 درصد کاهش داشته ولی زیان خالص 32 درصد افزایش داشته است."کرمان" طبق پیش بینی اولیه برای  سال مالی منتهی به خرداد 97 به ازای هر سهم 348 ریال سود اعلام کرده است.

گروه محصولات کانی غیرفلزی

پشم شیشه ایران در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 169 ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری سرمایه را  123درصد افزایش داده که بالحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 43 درصد کاهش داشته ولی سود خالص27 درصد رشد داشته است."کپشیر" بر اساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 201 درصد پوشش داده است .

محصولات شیمیایی

پتروشیمی خارگ در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 2,931 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 133درصد رشد داشته است."شخارک "براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 84 درصد پوشش داده است.

انتهای پیام

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ