کد خبر: ۸۳۲۰۳
۱۳:۴۶ - ۱۳۹۷/۳/۲۲

گزارش سازمان بورس از آثار اصلاح دستورالعمل ها بر افشای اطلاعات شرکت ها
با چند آمار و نمودار اعلام شد:

گزارش سازمان بورس از آثار اصلاح دستورالعمل ها بر افشای اطلاعات شرکت ها

سازمان بورس در گزارشی از آثار اصلاح دستورالعمل ها بر افشای اطلاعات شرکتها اعلام کرد درصد افشای اطلاعات به موقع از ۳۲ به ۸۶ درصد و عدم انتشار اطلاعات از ۴۴ به ۵ درصد رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس |، سازمان بورس در گزارشی اعلام کرد در کنار رسیدگی به تخلفات ناشران متخلف از پاییز 96 پس از عملیاتی شدن دستورالعمل جدید افشای اطلاعات، موارد مرتبط با بازه های زمانی قانونی و نیز موارد تاخیر در افشای اطلاعات برای ذینفعان ناشر مورد نظر (مدیر مالی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره) در قالب پیامک ارسال می شود که نقش بسزایی در کاهش چشمگیر تاخیر در افشای اطلاعات داشته است.

آمار مربوط به افشای اطلاعات ناشران

در جدول زیر تعداد اطلاعیه های قابل انتشار در سامانه کدال همراه با وضعیت آنها برای صورتهای مالی و گزارش فعالیت ماهانه به تفکیک زمانهای سررسید ارایه اطلاعات در 4 سال گذشته درج شده است.برای اینکه اعداد بتواند در بازه های زمانی ارایه اطلاعات قابلیت مقایسه داشته باشند، از تبدیل به درصد استفاده شده است.ستون آخر مربوط به میانگین تاخیر در انتشار اطلاعات بر اساس تعداد روز است. در این ستون تاثیر تاخیر در اطلاعات منتشر نشده در نظر گرفته نشده است.