پایگاه خبری بورس پرسhttp://boursepress.irپایگاه خبری بورس پرسfa(c) 2021, boursepress.ir All rights reserved.15 واکنش آمریکا به مخالفت ایران با جلسه غیر رسمی درباره برجامhttp://boursepress.ir/news/165605/واکنش-آمریکا-به-مخالفت-ایران-با-جلسه-غیر-رسمی-درباره-برجامدیگر رسانه هاMon, 01 Mar 2021 10:00:25 GMTشرط جدید مجلس برای توثیق سهام و ابهام در تسویه طلب تامین اجتماعیhttp://boursepress.ir/news/165603/شرط-جدید-مجلس-برای-توثیق-سهام-و-ابهام-در-تسویه-طلب-تامین-اجتماعیبورس هاMon, 01 Mar 2021 09:54:54 GMTشرکت های دولتی و بانک ها ملزم به اطلاعات سه ماهه مهم شدند / نقش بورسhttp://boursepress.ir/news/165602/شرکت-های-دولتی-و-بانک-ها-ملزم-به-اطلاعات-سه-ماهه-مهم-شدند-نقش-بورسصنایعMon, 01 Mar 2021 09:33:26 GMTشروط و تذکرات ایران قبل از سفر مدیر کل آژانس انرژی اتمی به تهرانhttp://boursepress.ir/news/165601/شروط-و-تذکرات-ایران-قبل-از-سفر-مدیر-کل-آژانس-انرژی-اتمی-به-تهراندیگر رسانه هاMon, 01 Mar 2021 09:47:00 GMTدرخواست از کارگزاری ها درباره تسویه اعتبارات دوره آخر سالhttp://boursepress.ir/news/165600/درخواست-از-کارگزاری-ها-درباره-تسویه-اعتبارات-دوره-آخر-سالبورس هاMon, 01 Mar 2021 08:55:00 GMTافزایش سرمایه شرکت بورسی ۵ برابر شد و از ۲۳۵ به ۱۳۶۰ درصد رسیدhttp://boursepress.ir/news/165599/افزایش-سرمایه-شرکت-بورسی-۵-برابر-شد-و-از-۲۳۵-به-۱۳۶۰-درصد-رسیدشرکت ها Mon, 01 Mar 2021 09:14:00 GMTخروج موقت ۶ نماد و لغو محدودیت سفارش خرید ۱۰۰ هزار سهمی "اپال"http://boursepress.ir/news/165598/خروج-موقت-۶-نماد-و-لغو-محدودیت-سفارش-خرید-۱۰۰-هزار-سهمی-اپال-بورس هاMon, 01 Mar 2021 08:38:52 GMTارزیابی مجدد سهام زیرمجموعه بانک دی و پیگیری افزایش سرمایه ۲۲۴۴ درصدیhttp://boursepress.ir/news/165597/ارزیابی-مجدد-سهام-زیرمجموعه-بانک-دی-و-پیگیری-افزایش-سرمایه-۲۲۴۴-درصدیشرکت ها Mon, 01 Mar 2021 08:22:00 GMTتوضیح ایران در مورد مخالفت با جلسه غیررسمی و با حضور آمریکا / ادامه رایزنی هاhttp://boursepress.ir/news/165596/توضیح-ایران-در-مورد-مخالفت-با-جلسه-غیررسمی-و-با-حضور-آمریکا-ادامه-رایزنی-هاسایر حوزه هاMon, 01 Mar 2021 00:00:20 GMTبرداشت یک درصدی فولاد مبارکه از زاینده رود در برابر افزایش سه برابری تولیدhttp://boursepress.ir/news/165595/برداشت-یک-درصدی-فولاد-مبارکه-از-زاینده-رود-در-برابر-افزایش-سه-برابری-تولیدشرکت ها Mon, 01 Mar 2021 00:00:06 GMTثبت بالاترین رکورد سرعت روی شبکه واقعی ۵G همراه اولhttp://boursepress.ir/news/165594/ثبت-بالاترین-رکورد-سرعت-روی-شبکه-واقعی-۵G-همراه-اولشرکت ها Mon, 01 Mar 2021 00:00:25 GMTتصمیم شبانه سازمان بورس برای درمان احتمالی زخم طولانی مدت بازار http://boursepress.ir/news/165593/تصمیم-شبانه-سازمان-بورس-برای-درمان-احتمالی-زخم-طولانی-مدت-بازاربورس هاMon, 01 Mar 2021 00:00:28 GMTزمان عرضه اولیه "حآفرین" قطعی شد / جزئیات واگذاری + معرفی شرکتhttp://boursepress.ir/news/165592/زمان-عرضه-اولیه-حآفرین-قطعی-شد-جزئیات-واگذاری-معرفی-شرکتشرکت ها Mon, 01 Mar 2021 00:00:00 GMTمحدودیت خرید سهام توسط کارگزاری ها و سبدگردان ها شایعه استhttp://boursepress.ir/news/165591/محدودیت-خرید-سهام-توسط-کارگزاری-ها-و-سبدگردان-ها-شایعه-استبورس هاMon, 01 Mar 2021 00:00:13 GMTمعاملات سهام لیدر پالایشگاه و دو شرکت دیگر باطل شدhttp://boursepress.ir/news/165590/معاملات-سهام-لیدر-پالایشگاه-و-دو-شرکت-دیگر-باطل-شدبورس هاMon, 01 Mar 2021 00:00:00 GMT