افزایش سرمایه ۳۵۵ و ۱۰۰ درصدی دو شرکت فرابورسی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،دو شرکت فرابورسی لیزینگ رازی و گروه توسعه هنر ایران از برنامه افزایش سرمایه 355 و 100 درصدی خبر دادند و دیروز با کاهش 5.4 و رشد معن دار 56.1 درصدی قیمت روبرو شدند.

بر این اساس،"ولراز" در نظر دارد بنا به پیشنهاد هیات مدیره،سرمایه فعلی را از 2.2 به 10 میلیارد تومان برساند.تامین مالی این شرکت لیزینگ از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و با هدف توسعه فعالیت در صورت موافقت سازمان بورس صرف خواهد شد.

همچنین "وهنر" درصدد است از دو محل سود انباشته و مطالبات سهامداران و آورده نقدی، سرمایه را از 85 به 170 میلیارد تومان برساند.تامین مالی این شرکت که در گروه فعالیت های هنری،سرگرمی و خلاقانه درج شده به منظور پیشبرد برنامه ها و طرح های شرکت اعمال می شود.

بنابراین گزارش،شرکت مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دانا با 23.7 درصد و سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با 11.7 درصد جزو سهامداران این شرکت به حساب می آیند.

انتهای پیام