زمان افزایش سرمایه ۹۵۶ درصدی نهمین سهم گران مشخص شد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت قند ارومیه که با سرمایه 1.6 میلیارد تومانی در بازار پایه ج فرابورس درج شده و با قیمت 3684 تومانی هر سهم، نهمین سهم گران بازار بشمار می رود، زمان برگزاری مجمع فوق العاده را اعلام کرد.

براین اساس، "قاروم" ساعت 9 روز شنبه 7 اردیبهشت در محل میدان فردوسی، جنب بانک ملت، ساختمان شهد جهت افزایش سرمایه 956 درصدی از دو محل تصمیم گیری می کند.

501 درصد این تامین مالی معادل 8.1 میلیارد تومان از محل سود انباشته و 455 درصد آن معادل 7.4 میلیارد تومان از محل اندوخته است تا سرمایه فعلی را به 17.1 میلیارد تومان برساند و قادر به جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده و اصلاح ساختار مالی شود.

انتهای پیام