خروج موقت ۵ سهم دارای نوسان قیمت و صف خرید برای مجمع سالانه

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پایان معاملات امروز، نماد شرکت های پگاه اصفهان، سیمان بهبهان، فنرسازی خاور، ملی سرب و روی و داروسازی ابوریحان به دلیل برگزاری مجمع سالانه بسته می شود.

"غشصفا، سبهان،خفنر، فسرب و دابور" چهارشنبه هفته جاری برای تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند گذشته به مجمع می روند.

بنابراین گزارش،طی معاملات روز گذشته سیمان بهبهان و داروسازی ابوریحان با رشد 2.6 و 1.4 درصدی،فنرسازی خاور و پگاه اصفهان با نوسان نفی و مثبت اندک و ملی سب و روی با افزایش 4.7 درصدی قیمت و صف خرید روبرو بود.

انتهای پیام