اعضای تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی و واگذاری یک شرکت

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا پورابراهیمی به خانه ملت گفت: انتخابات اعضای هیأت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی در جلسه کمیسیون برگزار شد که بر این اساس علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عبدالرضا مصری، محمدجواد ابطحی، علی ادیانی و علی ساری به نمایندگی از متقاضیان در این هیأت انتخاب شدند.

وی افزود: همچنین کاظم دلخوش، محمود شکری، الیاس حضرتی، سیدناصر موسوی لارگانی، زهرا سعیدی، معصومه آقاپور علیشاهی، احمد انارکی محمدی، حسن حسینی شاهرودی، علی‌اکبر کریمی و عین‌اله شریف‌پور به نمایندگی از کمیسیون در هیأت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی انتخاب شدند.

پورابراهیمی از انتخاب اعضای تحقیق و تفحص در نحوه واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز و املاک مربوطه و همچنین شرکت آذر چلیک توسط سازمان خصوصی سازی خبر داد و گفت: بر این اساس احمد امیرآبادی فراهانی، محمدحسین فرهنگی، اسماعیل سعیدی، احمد علیرضابیگی و علیرضا محجوب به نمایندگی از متقاضیان در این هیأت انتخاب شدند.

انتهای پیام