چهارمین عرضه بلوکی "بترانس" با ۱۳.۳۶ درصد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق اعلام قبلی، سازمان خصوصی سازی که از آبان سال گذشته سه بار به وکالت از صنعت و تجارت آداک در فروش بلوکی سهام ایران ترانسفو ناکام مانده،امروز برای چهارمین مرتبه در پنچ ماه اخیر، برنامه فروش عمده این شرکت را روانه میز فروش می کند.

به این ترتیب، مقرر شده بلوک 13.36 درصدی "بترانس" شامل بیش از 501 میلیون و 152 هزار و 611 سهم به قیمت پایه هرسهم 6249 ریال و ارزش 313.1 میلیارد تومان بصورت یکجا و 20 درصد نقد و مابقی اقساط 4 ساله ، توسط کارگزاری پارسیان روانه میز فروش شود.

در این عرضه، بیشترین قیمت ثبت شده در سامانه معاملات با اعلام شرکت بورس، مبنای ثمن معامله قرار می گیرد، معادل مانده اقساطی سهام مورد معامله تا زمان پرداخت کامل بهای آن نزد سازمان به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند و حداقل معادل 50 درصد مانده بدهی، اسناد تضمینی از خریدار دریافت می شود.

دراین میان،جهت جلب مشارکت در واگذاری ها، برای خریداران این بلوک که از بخش های خصوصی و تعاونی باشند مشوق هایی نظیر افزایش سقف کل زمانی و مجموعه تعداد اقساط برای بخش خصوصی و تا میزان یک سوم برای خریداران بخش تعاونی تا میزان دو پنجم جمع مدت و تعداد اقساط مصوب، بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب 10 درصد رشد سالانه برای خریداران بخش های خصوصی و تعاونی به ماخذ ۱۰۰ برای رقم میانه دوره اقساط و سود فروش اقساطی تا میزان 3 درصد پایین‌تر از سایر خریداران برای بخش خصوصی و 3.6 درصد پایین‌تر برای خریداران بخش تعاونی در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام