۴ شرکت مثبت بورسی ملزم به توضیح درباره نوسان ۵۰ درصدی شدند

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، 4 شرکت بورسی قند ثابت خراسان، شکر شاهرود، سامان گستر اصفهان و آلومراد که نماد معاملاتی آنها به علت نوسان بیش از 50 درصدی قیمت سهام طی روزهای اخیر متوقف شده به منظور رعایت دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات، ملزم به افشای اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی حداکثر ظرف مدت دو روز کاری در سامانه تدان شدند.

براین اساس در صورت عدم ارسال پاسخ یا ارایه پاسخ ناقص توسط ناشر، بورس عدم پاسخگویی ناشر را به عموم افشا می کند.

بنابراین گزارش، سه شرکت آلومراد، قند ثابت خراسان و سامان گستر اصفهان به ترتیب طی معاملات 9 روز گذشته با رشد 44.8، 43.1 و 40.8 درصدی و "قشکر" در سه روز گذشته با افزایش 12.7 درصدی قیمت روبرو بوده اند.

انتهای پیام