برنامه افزایش سرمایه ۵۰ درصدی زیرمجموعه صندوق بازنشستگی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت ایران یاسا تایر و رابر از پیشنهاد هیات مدیره بنابر افزایش سرمایه 50 درصدی خبر داد و در آغاز معاملات امروز، رشد اندک قیمت را تجربه کرد.

بر این اساس، "پاسا" 60 میلیارد تومانی در نظر دارد 30 میلیارد تومان به سرمایه فعلی بیفزاید. تامین مالی این شرکت بورسی در صورت موافقت سازمان بورس از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و به منظور انجام طرح توسعه تایر های نسل دوم صورت می پذیرد.

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و صندوق بازنشستگی مالک 31.4 و 28.4 درصد سهام این شرکت هستند.

انتهای پیام