بانک مرکزی مکلف به واریز منابع صندوق ذخیره ارزی با نرخ تسعیر نیمایی شد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس مصوبه 12 تیر 98 هیأت وزیران در خصوص تکلیف بانک مرکزی به واریز وجوه مورد نظر از محل موجودی حساب ذخیره ارزی با نرخ تسعیر نیمایی توسط اسحاق جهانگیر و پس از اعلام سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.

در این مصوبه آمده است:

۱- در اجرای بند ج تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور و بند پ ماده ۱۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب ۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است بلافاصله پس از اعلام سازمان برنامه و بودجه  وجوه مورد نظر را از محل موجودی حساب ذخیره ارزی با نرخ تسعیر نیمایی به حساب درآمد عمومی ذیربط، نزد خزانه داری کل واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی با احتساب ارقام واریزی مذکور به عنوان درآمد عمومی دولت، منابع حاصله را صرف تخصیص‌های صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه می‌نماید.

۲- سایر مصارف و تعهدات حساب ذخیره ارزی قابل تأمین از محل ۵۰ درصد سهم دولت از جمله منابع لازم برای اجرای تبصره ۲۲ آئین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی، پس از تأمین نیازهای بودجه عمومی اعلامی توسط سازمان برنامه و بودجه  تأمین خواهد شد.

 

انتهای پیام