زمان و نحوه پوشش مرحله نهایی فاز نخست سامانه مدیریت ریسک

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد عطایی مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس پیرو ابلاغیه این مدیریت در خصوص اجرای رسمی و قطعی سامانه مدیریت ریسک با توجه به بند ۲-۷ پانصد و سی و یکمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس مورخ ۷ شهریور سال ۹۷ مبنی بر عملیاتی شدن سامانه مزبور و تفویض زمان‌بندی و نحوه عملیاتی شدن آن به کمیته پایش ریسک بازار و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه ۱۲ تیر کمیته پایش ریسک، موارد ذیل در خصوص نحوه اجرای مرحله نهایی فاز نخست سامانه مدیریت ریسک جهت اطلاع و اقدام شرکت های کارگزاری را اعلام کرد:

۱. تاریخ شروع اجرای مرحله نهایی فاز نخست سامانه مزبور روز سه شنبه ۲۵ تیرماه خواهد بود.

۲. در مرحله نهایی اجرای فاز نخست سامانه مزبور، تمام مدت زمان ثبت و ارسال سفارشات مشتریان شرکت‌های کارگزاری از طریق سامانه نامک تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام