تقسیم سود 1600 تا 5 ریالی هرسهم چهار پالایشگاه و پتروشیمی و 6 شرکت

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بررسی چکیده نتایج مجمع سالانه شرکت های بورسی و فرابورسی در روز گذشته نشان می دهد سهامداران 10 شرکت با تقسیم سود 5 ریالی تا 1600 تومانی موافقت کرده اند و منتظر دریافت در روزها و هفته ها و گاه هم ماه های آینده باشند.

در این میان مجمع پتروشيمي اصفهان به حد نصاب قانونی نرسید و به زمان دیگری موکول شد .

پالایشگاه اصفهان : 800 ریال

پالایشگاه شیراز : 2500 ریال

پتروشيمي فن آوران 16,000 ریال

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانک) : 685 ریال

پتروشیمی پارس : 9300 ریال

زرين معدن آسيا : 400  ریال

سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان : 240  ریال

سيمان داراب : 270 ریال

سرما آفرین:  140 ریال

ایران مرینوس:   5 ریال

انتهای پیام