گزارش های عالی ، مثبت ، ضعیف و همراه با زیان 37 شرکت از عملکرد سه ماهه

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، انتشار گزارش عملکرد سه ماهه شرکت ها در کدال که برای آینده بازار سهام اهمیت زیادی دارد، همچنان دارد و تا شب قبل ، 37 شرکت اقدام به اعلام آخرین وضعیت مالی و وضعیت تحقق سود و زیان و مقایسه با مدت مشابه سال قبل کردند که با کیفیت های عالی ، مثبت ، ضعیف و همراه با زیان هر سهم 12 شرکت همراه بود .

پالایشگاه بندرعباس : 1053 ریال سود / 125 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه قبل

داده پردازی ایران : 149 ریال سود / 728 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه قبل

سیمان قاین : 443 ریال سود / 186 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه قبل قبل

الکتریک خودرو شرق: 2 ریال سود / بدون تغییر نسبت به دوره مشابه قبل

پتروشیمی پردیس (9 ماهه ): 3439 ریال سود/ 341 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه قبل

پتروشیمی کرمانشاه : 725 ریال سود / 365 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه قبل

فرآوری مواد معدنی : 941 ریال سود / 75 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه قبل

پارس مینو : 96 ریال سود / 167 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه قبل

سرمایه گذاری مس سرچشمه : 7 ریال سود / 89 درصد کاهش نسبت به دوره مشابه قبل

ایران مرینوس : 33 ریال سود / دوره مشابه قبل 3 ریال سود

سرمایه گذاری رنا ( 9ماهه) : 69 ریال سود / 306 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه قبل

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران: 3 ریال سود / دوره مشابه قبل 5 ریال زیان

خاک چيني ايران : 962 ریال سود / 195 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه قبل

باغميشه (9 ماهه ): 60 ریال سود / 65 درصد کاهش نسبت به دوره مشابه قبل

گلوکوزان (9 ماهه ) : 1885 ریال سود / 282 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه قبل

بيمه اتکايي ايرانيان (6 ماهه) : 255 ریال سود / 63 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه قبل

سالمين : 136 ریال سود / 232 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال قبل

توليد مواد اوليه داروپخش :  410 ریال سود / 263 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل

صنعتي مينو : 298 ریال سود / 423 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال قبل

پارس دارو : 430 ریال سود / 560 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل

سرمايه گذاري سايپا : 9 ریال سود / 350 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل

لابراتوارهاي سينادارو : 302 ریال سود / 2 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل

سيمان شمال (6 ماهه ) : 130 ریال سود / 18 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل

پتروشيمي غدير : 246 ریال سود / 347 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل

آلومینیوم ایران (12 ماهه حسابرسی شده): 1014 ریال سود / 7 درصد افزایش نسبت به گزارش حسابرسی نشده

بانک سينا : 23 ریال سود / 41 درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل

سرمايه گذاري نور کوثر ايرانيان ( 6 ماهه) : 282 ریال سود / 142 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل

عمران و توسعه شاهد : 7 ریال زیان/ 17 درصد افزایش زیان نسبت به دوره مشابه سال قبل

سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال :  12 ریال زیان / 79 درصد کاهش زیان نسبت به دوره مشابه سال قبل

نوسازي و ساختمان تهران (9 ماهه ) : 51 ریال زیان / 32 درصد کاهش زیان نسبت به دوره مشابه سال قبل

فيبر ايران : 4 ریال زیان / 52 درصد کاهش زیان خالص نسبت به دوره مشابه سال قبل

نيرو محرکه : 59 ریال زیان / 40 درصد کاهش زیان نسبت به دوره مشابه سال قبل

پتروشيمي دهدشت : یک ریال زیان / 75 درصد کاهش زیان نسبت به دوره مشابه سال قبل

سيمان سپاهان (9 ماهه) : 33 ریال زیان / 18 درصد افزایش زیان نسبت به دوره مشابه قبل

نيرو سرمايه: 17 ریال زیان / 54 درصد کاهش زیان نسبت به دوره مشابه قبل

لوله و ماشین سازی : 29 ریال زیان / 81 درصد افزایش زیان نسبت به دوره مشابه قبل

بيمه حافظ  (12 ماهه حسابرسی شده ) : 773 ریال زیان / در گزارش حسابرسی نشده 71 ریال سود

محورسازان ایران خودرو (9 ماهه ) : 7 ریال زیان / در دوره مشابه قبل صفر ریال

پتروشیمی فارابی : 7 ریال زیان / 53 درصد کاهش زیان نسبت به دوره مشابه قبل

انتهای پیام