تحلیل تکنیکال و محدوده قیمت سهام بزرگترین بانک بورسی و دو شرکت

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، روند قیمت بانک تجارت، سرمایه گذاری آتیه دماوند و لیزینگ ایران و شرق از سوی کارگزاری آبان مورد تحلیل تکنیکال قرار گرفت.

براین اساس، قیمت "وتجارت" در فاز اصلاح زمانی قرار گرفته است. قیمت نه کاهش چشمگیر دارد و نه از سقف قبلی عبور می کند. مادامی که قیمت از تراکم ترسیمی خارج نشود این اصلاح فرسایشی ادامه خواهد داشت.

همچنین "واتی" که در تحلیل قبل از این نماد در محدوده ۳۲۹ تومان به پر ریسک بودن نگهداری سهم اشاره شده بود، اکنون قیمت با رسیدن به ۲۸۶ تومان از کف و حمایت مینور خود نیز عبور کرده است. احتمال رسیدن به محدوده ۲۴۰ تومان دور از ذهن نیست.

در این میان،قیمت "ولشرق" از ساختن سقف جدید ناکام مانده اما در کاهش کف جدید ساخته و از کف قبلی پایین تر رفته است و این نشانه فشار فروش زیاد در نماد است . انتظار می رود در ادامه قیمت تا ۱۷۵ تومان عقب نشینی کند.

انتهای پیام