افزایش سرمایه سهم مثبت سیمانی از محل سود انباشته

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،شرکت سیمان هگمتان از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه 55 درصدی خبر داد و در آغاز معاملات امروز با رشد اندک قیمت روبرو شد.

بر این اساس، "سهگمت" درصدد است به منظور بهبود سطح اعتباری، سرماهی فعلی را از 50.2 به 78 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی در صورت موافقت سازمان بورس از محل جذاب سود انباشته اعمال خواهد شد.

بنابراین گزارش، سیمان تهران  با 74 درصد سهم در ترکیب سهامداری این شرکت سیمانی حضور دارد.

انتهای پیام