رویدادهای مهم ۸ شرکت منجر به توقف نماد، نوسان قیمت و صف خرید شد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، درجریان معاملات امروز که شاخص با رشد 1221 واحدی به کانال 257 هزار تایی وارد شد، 8 شرکت بورسی و فرابورسی درباره برگزاری مزایده و نتیجه آن، برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی و افزایش سرمایه توضیح دادند.

براین اساس، شرکت های سرمایه گذاری کوه نور، آزمایش و بیمه تجارت نو با توقف نماد، سرمایه گذاری وثوق امین، سرمایه گذاری ساختمان نوین و فیبر ایران به ترتیب با رشد 20.9، 9.9 و 4.8 درصدی و صف خرید، ایران ارقام با رشد 4 درصدی و فرآورده های نسورز پارس با افت 2 درصدی قیمت روبرو شدند.

سرمایه گذاری کوه نور: (برگزاری مزایده) اینجا

ایران ارقام: (برگزاری مزایده) اینجا

آزمایش: (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده) اینجا

فیبر ایران: (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده) اینجا

بیمه تجارت نو: (اطلاعات برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی) اینجا

سرمایه گذاری ساختمان نوین: (اطلاعات برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی) اینجا

سرمایه گذاری وثوق امین: (اطلاعات برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی) اینجا

فرآورده های نسورز پارس: (شفاف سازی درخصوص افزایش سرمایه) اینجا

انتهای پیام