فهرست صف خرید و فروش ۵۲ سهم در مرحله پیش گشایش امروز بازار

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بازار سهام درحالی تا دقایقی دیگر آخرین روز کاری هفته را شروع می کند که در مرحله پیش گشایش بازار ،49 سهم دارای صف خرید و 3 سهم دیگر دارای صف فروش بودند .

دراین میان، نمادهای "قاسم ،زشریف ،ولشرق" دارای صف فروش هستند.

همچنین پرحجم ترین تقاضاها به نمادهای "رنیک" با 82.1 میلیون سهم،"ثشرق" با 63.1 میلیون سهم، "خموتور" با 29.3 میلیون سهم، "ونفت" با 33.5 میلیون سهم، "فسازان" با 24.8 میلیون سهم و "سبزوا" با 20.6 میلیون سهم سهم اختصاص دارد.

صف خرید

انتهای پیام