برنامه یک بانک برای ثبت رکورد جدید افزایش سرمایه با ۲۴۰۰ درصد از دو محل جذاب

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، یک مقام مسئول در بانک دی درباره مهلت بانک دی برای خروج از زیان و عدم انتقال به بازار پایه به همفکران گفت: این بانک طبق تعهدی که به سازمان بورس و بانک مرکزی دارد باید تا ابتدای آبان از ماده 141 قانون تجارت خارج شود.در غیر این صورت به بازار پایه منتقل خواهد شد. بر همین اساس، بانک دی بطورجدی در حال تدارک افزایش سرمایه ۲۴۰۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی یا تهاتر سهام است.

وی افزود: گزارش های کارشناسی ارزیابی دارایی های بانک انجام شده و حسابرس در جریان فرایند است. مراودات نیز با شرکت توسعه کرمان، ماهتاب گستر و نیروگاه دماوند انجام شده است. تهاتر این گونه خواهد بود که بخش قابل توجهی از بلوک نیروگاه دماوند را به شرکت توسعه کرمان واگذار و سهام ماهتاب گستر را دریافت کنیم. از این محل سود قابل توجه توسط بانک شناسایی می شود که زیان را پوشش دهد. این نحوه تهاتر همان حکم تجدید ارزیابی دارایی ها را دارد.

این مقام آگاه با تاکید بر اینکه در حدود یک و نیم ماه اخیر باید فرآیند افزایش سرمایه بخورد،گفت: البته مفروضات مطرح شده منوط به موافقت سهامداران عمده و سازمان بورس است که سهامدار عمده با توجه به انجام فرایند تجدید ارزیابی دارایی و تکمیل گزارش‌های کارشناسی موافق است.سازمان بورس نیز از بانک تعهد خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت را گرفته که برای این کار بانک باید افزایش سرمایه ۲۴۰۰ درصدی داشته باشد.

بنابراین گزارش، شنیده ها حکایت از آن دارد که ارزش جایگزینی نیروگاه دماوند بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان است. شرکت کارخانجات مخابراتی ایران با افزایش سرمایه ۲۱۸۳ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، رکورد دار افزایش سرمایه بشمار می آید و در صورت انجام این افزایش سرمایه، عنوان رکورد دار به بانک دی تعلق می گیرد.

انتهای پیام