خرید و فروش واحدهای صندوق املاک و مستغلات در آینده نزدیک عملی می شود

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا معتمد درخصوص متنوع بودن و تعدد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به سنا گفت: زمان شروع فعالیت صندوق‌ها سعی شد تنوع صندوق‌ها را طوری باشد که هم نیاز سرمایه‌گذاران را پوشش دهد و هم از ابزارهای مشابهی که در بقیه بازارهای مالی دنیا وجود دارد استفاده شود . همچنین بتوان نیازهای داخلی را متناسب با شرایط سرمایه گذاری کنونی پوشش داد. بنابراین در ۱۰ سال اخیر سعی شد صندوق‌های سرمایه‌گذاری متناسب با شرایط سرمایه‌گذاری ایجاد شود. هرچند این موضوع سبب غفلت از توسعه صندوق ها نمی‌شود .

وی از ایجاد صندوق املاک و مستغلات در آینده نزدیک خبر داد و افزود: این صندوق ها با جمع آوری منابع خرد سرمایه گذاران برای فرآیند اجاره داری در حوزه املاک اقدام می کنند. البته در گذشته صندوق زمین و ساختمان آغاز به فعالیت کرده اما در صندوق املاک و مستغلات نیاز اجاره در بازار سرمایه و فروش بعدی آن پوشش داده می‌شود.

این مقام مسئول ادامه داد: در کشورهای پیشرفته، سرمایه گذاران به جای اینکه منابع را صرف خرید واحدهای مسکونی کنند از فرصت هم افزایی منابع خرد بهره مند می شوند زیرا ممکن است مبلغ سرمایه گذاری به اندازه یک واحد مسکونی نباشد.اما به واسطه این صندوق می‌توانیم در بخشی از یک مجموعه سرمایه گذاری کنیم. بطور مثال می‌توانیم یک مجتمع ۱۰۰ واحدی را خریداری کنیم و آن را از طریق اجاره‌داری و در آینده فروش و استفاده از مازاد قیمت به سود برسانیم. همچنین در برخی مقاطع که صندوق از ساختمانی خارج شود، می توان یک بازدهی از خروج صندوق از آن واحد مسکونی داشته باشیم.

معتمد گفت: این صندوق ها با جمع آوری سرمایه ها اقدام به خرید زمین و ساخت و ساز ساختمان می پرداختند و با صندوق اخیر متفاوتند. به طوری که در صندوق املاک و مستغلات، سرمایه‌گذار برای ساختمانی که وجود دارد، اجاره‌داری می‌کند و حتی در زمانی که لازم بداند از آن پروژه خارج می‌شود.کشور های توسعه یافته به دلیل ارتقا عمق بازار، ضریب نفوذ و عمر ابزارها در بازار سرمایه به تناسب ضریب نفوذ بیشتری در استفاده از صندوق های سرمایه گذاری دارند اما در مقایسه با سن، قانون و زمان شروع صندوق های سرمایه‌گذاری به نظر می رسد در ابتدای راهی هستیم که بازدهی و سرمایه‌گذاران بیشتری را پیش رو خواهیم داشت.    

انتهای پیام