گزارش عملکرد بانک پاسارگاد و ۱۹ شرکت با جهش ۱۶۱۶ تا ۲۳ درصدی سود

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، در ادامه انتشار گزارش عملکرد شرکت های بورسی و فرابورسی ، بانک پاسارگاد ، سرمایه گذاری ملی ایران و 18 شرکت  گزارش عملکرد 6 و 9 ماهه را (حسابرسی نشده ) منتشر کردند که با جهش جالب توجه سود از جمله هزار و ۶۱۶ درصدی پارس مینو همراه بود .

گزارش عملکرد 6 ماهه 14 شرکت :

بانک پاسارگاد : تحقق ۱۵۱ ریال سود با رشد ۲۳ درصدی نسبت سال قبل و به علت افزایش ۳۰ درصدی جمع درآمدها

داروسازی امین : تحقق ۸۲۶ ریال سود با رشد ۳۲۸ درصدی نسبت سال قبل و به علت افزایش ۱۲۹درصد فروش

بیمه کارآفرین : تحقق ۱۰۲ ریال سود با رشد ۲۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و به علت افزایش ۵۶ درصدی درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی

البرز دارو : تحقق ۶۱۸ ریال سود با رشد ۳۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و به علت افزایش ۶۶ درصد

فنر سازی خاور : تحقق ۱۱۶ ریال سود با رشد ۴۰۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و به علت افزایش ۱۰۳ درصدی فروش

قند چهارمحال : تحقق ۵۱۴ ریال سود با رشد ۶۲ درصدی که نسبت به مدت مشابه سال قبل و به علت افزایش ۵۲ درصد فروش

معادن مس تکنار : تحقق ۱۸۸ ریال زیان با افزایش رشد ۱۳۸ درصدی ضرر و به علت افزایش ۴۱ درصدی سایر هزینه های عملیاتی

پارس مینو : تحقق ۳۲۶ ریال سود با رشد ۱,۶۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و به علت افزایش ۸۶ درصدی فروش

سرمایه گذاری اعتلاء البرز : تحقق ۴۸۵ ریال سود و با لحاظ سرمایه جدید ، رشد ۸۰ درصدی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل و به علت افزایش ۱۳۶درصد جمع درآمدهای عملیاتی

صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود : تحقق ۴۶۱ ریال سود در برابر زیان ۱۶۳ ریالی در مدت مشابه سال قبل و به علت افزایش ۲۸۸ درصدی فروش

لیزینگ رازی : تحقق ۴۸ ریال زیان و با لحاظ افزایش سرمایه ۱۷۷درصدی و کاهش ۵۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ( ولی افزایش ۱۷ درصدی زیان خالص و به علت افزایش ۳۴ درصدی هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی

کشاورزی و دامپروری مگسال : تحقق ۳۳۹ ریال سود با رشد ۹۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و به علت افزایش ۹۴ درصدی فروش

گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس : تحقق ۱۸ ریال سود در برابر زیان ۲۷ ریال در مدت مشابه سال قبل و به علت افزایش ۱۱۵درصدی سایر درآمدهای غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

هتل پارسیان کوثر اصفهان : تحقق ۸۳۲ ریال سود با رشد ۴۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و به علت افزایش ۵۸ درصدی درآمدهای عملیاتی

عملکرد 9 ماهه شش شرکت

سرمایه گذاری ملی : تحقق ۱,۰۰۸ ریال سود با رشد ۲۵۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و به علت افزایش ۲۳۹ درصدی درآمدهای عملیاتی

بسته بندی ایران : تحقق ۱۹۴ ریال سود در برابر زیان ۱۵ ریال زیان در مدت مشابه سال قبل و به علت افزایش ۱۴۴و ۶۳۷ درصدی فروش و سایر درآمدهای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

بیمه اتکایی ایرانیان : تحقق ۲۹۷ ریال سود و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل ، کاهش  ۳۷ درصدی سود و به علت کاهش ۸۷ درصدی خالص سایر درآمدهای غیر بیمه ای

سیمان شمال : تحقق ۲۹۲ ریال سود با رشد ۹۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و به علت افزایش ۶۸ درصد فروش و شناسایی ۳.۹ میلیارد تومان سایر درآمدهای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

لیزینگ خودرو غدیر : تحقق ۱۷۷ ریال سود با کاهش ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و به علت کاهش ۵۶ درصدی درآمد حاصل از عملیات لیزینگ

سیمرغ : تحقق ۶۲ ریال سود با رشد ۹۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و به علت افزایش ۳۲ درصد بهای تمام شده فروش

انتهای پیام