اثر توضیح ۱۴ شرکت درباره شایعه افزایش سرمایه، شناسایی زیان و ...

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در جریان معاملات آخرین روز کاری این هفته بازار سهام که شاخص بورس با رشد 656 واحدی به رقم 305 هزار و 333 تایی رسید، دارویی ره آورد تامین به عنوان ششمین سهم جدید سال و 13 شرکت دیگر درباره نوسان قیمت سهام، قرارداد و فروش سهام، نتیجه شرکت در مناقصه، برگزاری مزایده، شایعه افزایش سرمایه، خرید ساختمان، شناسایی زیان فروش سهام و صورت های مالی، توضیح دادند.

بر این اساس، نماد شرکت های هپکو، حفاری شمال، سرمایه گذاری البرز، آینده سازان بهشت پارس و بیمه رازی با توقف نماد روبرو، توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، دارویی ره آورد تامین، سیمان اصفهان، پارس الکتریک و قند شیروان به ترتیب با رشد 10.2، 5، 5، 5 و 5 درصدی قیمت و صف خرید، ایران دارو و بیمه ملت با افت 3.6 و 2.9 درصدی قیمت، قند ثابت خراسان و لیزینگ خودرو غدیر با افزایش 8.7 و 3.6 درصدی قیمت مواجه شدند.

دارویی ره آورد تامین: (شفاف سازی درباره نوسان قیمت سهام) اینجا

هپکو: (شفاف سازی درباره قرارداد و فروش سهام مس طارم) اینجا

حفاری شمال: (نتیجه شرکت در مناقصه) اینجا

سرمایه گذاری البرز: (برگزاری مزایده) اینجا

سیمان اصفهان: (شفاف سازی درباره شایعه افزایش سرمایه) اینجا

بیمه ملت: (شفاف سازی درباره خرید ساختمان اداری) اینجا

آینده سازان بهشت پارس: ( توضیح درباره موارد مطرح شده در مجمع) اینجا

پارس الکتریک: (شفاف سازی درباره نوسان قیمت سهام) اینجا

ایران دارو: (شفاف سازی درباره نوسان قیمت سهام) اینجا

قند شیروان: (شفاف سازی درباره نوسان قیمت سهام) اینجا

لیزینگ خودرو غدیر: (شفاف سازی درباره نوسان قیمت سهام) اینجا

قند ثابت خراسان: (شفاف سازی درباره شناسایی زیان فروش سهام بیمه حافظ) اینجا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا: (توضیحات در خصوص عملکرد 6 ماهه) اینجا

بیمه رازی: (توضیحات درباره صورت های مالی حسابرسی شده سال 97) اینجا

انتهای پیام