توضیح محمدی درباره احتمال دریافت مالیات از تجدید ارزیابی دارایی بانک ها

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شاپور محمدی با اشاره به خبر تأیید نشده اخذ مالیات از تجدید ارزیابی اموال مازاد بانک ها به خانه ملت گفت: بر اساس این خبر و طبق نظر بانک مرکزی اموال مازاد بانک ها پس از تجدید ارزیابی مشمول معافیت مالیاتی نمی شود اما قرار است بررسی های لازم در این رابطه صورت گیرد.

وی ادامه داد: با مسئولان بانک مرکزی صحبت شده تا اموال مازاد بانک ها پس از تجدید ارزیابی دارایی ها برای افزایش سرمایه مشمول معافیت مالیاتی شود. طبق قانون رفع موانع تولید ، درآمد ناشی از فروش اموال مازاد بانک ها باید به حساب افزایش سرمایه لحاظ شود و بانک ها طبق قانون ، اختیارات لازم را دارند.

محمدی افزود: قطعا بانک مرکزی با موافقت معافیت مالیاتی اموال مازاد بانک ها پس از تجدید ارزیابی دارایی ها ، کمک بسیار بزرگی به این صنعت خواهد کرد.

انتهای پیام