چهار شرکت بورسی و فرابورسی مجوز افزایش سرمایه گرفتند

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، 4 شرکت بیمه کوثر، فولاد کاوه جنوب کیش، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها و سرمایه گذاری توسعه گوهران امید به ترتیب مجوز افزایش سرمایه 41، 36 ، 20 و 20 درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

براین اساس، بیمه کوثر که درخواست افزایش سرمایه 60 درصدی داده بود، توانست موافقت سازمان بورس را برای افزایش سرمایه 41 درصدی بدست آورد تا سرمایه فعلی را از 250 به 352.7 میلیارد تومان برساند. 25 درصد تامین مالی "کوثر" معادل 63.6 میلیارد تومان از محل سود انباشته و 16 درصد دیگر معادل 39.1 میلیارد تومان از محل سایر اندوخته ها اعمال می شود تا صرف اصلاح ساختار مالی شود.

همچنین فولاد کاوه جنوب کیش با موافقت سازمان بورس نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ 1.1 به 1.5 هزار میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اقدام می کند. تامین مالی "کاوه" با هدف تکمیل فاز دوم پروژه فولاد سازی، بازیافت بخشی از مخارج انجام شده در سنوات قبل بابت فاز دوم فولاد سازی، تکمیل پروژه تاسیسات جانبی و زیر ساخت و تکمیل پروژه آب شیرین کن صورت می پذیرد.

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها نیز مرحله دوم افزایش سرمایه از 500 به 600 میلیارد تومان را به انجام می رساند. تامین مالی "وسکاب" از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و استفاده بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه صرف می شود.

در این میان، سرمایه گذاری توسعه گوهران امید با اخذ موافقت سازمان بورس، می تواند سرمایه فعلی را از 200 به 240 میلیارد تومان برساند. این تامین مالی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به منظور جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.نتنا

بنابراین گزارش، طی معاملات روز گذشته سرمایه گذاری توسعه گوهران امید و بیمه کوثر با افت 1.8 و 1.4 درصدی قیمت، فولاد کاوه جنوب کیش با کاهش اندک قیمت و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها با رشد اندک قیمت روبرو شدند.

انتهای پیام