چهارمین مدیرعامل تامین سرمایه سپهر معرفی شد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، درحالی حسین میری مرداد سال گذشته به عنوان مدیرعامل تأمین سرمایه سپهر انتخاب شد که با برگزاری آخرین جلسه هیات مدیره، محمد وطن پور به سمت چهارمین مدیرعامل این شرکت منصوب شد.

وطن پور که ازمدیران با سابقه و فعال شرکت های تامین سرمایه است،  پیش از این به مدت 4 سال نیز عضو هیات مدیره این شرکت بوده است.

انتهای پیام