طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار امروز مجلس

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز ، طرح ساماندهی بازار خودرو را بررسی می‌کنند.

در این جلسه طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح یک فوریتی استفساریه تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه یک فوریتایجاد هشت منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی بررسی می شود.

رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور، طرح ساماندهی بازار خودرو(اعاده شده از شورای نگهبان)، گزارش کمیسیون عمران در مورد مغایرت های آیین‌نامه‌های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از دیگر برنامه های امروز نمایندگان در جلسه علنی عنوان شده است

انتهای پیام