برنامه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی شرکت دارویی از محل جذاب

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،شرکت دارویی الحاوی که اخیرا" به تابلو پایه زرد بازار پایه فرابورس منتقل شده ، طی معاملات دیروز با رشد 2 درصدی قیمت و صف خرید روبرو شده از برنامه افزایش سرمایه 200 درصدی از محلی جذاب خبر داد.

براین اساس، "دحاوی" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 36 به 108 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو نارنجی بازار پایه از محل سود انباشته صورت خواهد پذیرفت تا صرف اصلاح ساختار مالی برای حفظ نقدینگی و جلوگیری از خروج آن به منظور تامین سرمایه درگردش شود.

بنابراین گزارش، شرکت امید دارو سلام با 38.7 میلیارد تومان در ترکیب سهامداری این شرکت دارویی قرار دارد.

انتهای پیام