خرج موقت دو شرکت بورسی مثبت و دارای صف خرید برای مجمع سالانه

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پایان معاملات امروز، نماد دو شرکت لامیران و شکر شاهرود به دلیل برگزاری مجمع سالانه متوقف می شود.

براین اساس، "قلامی، قشکر" پنج شنبه هفته جاری و شنبه هفته آینده برای تصویب صورت های مالی منتهی به شهریور 98 تصمیم گیری می کنند.

بنابراین گزارش، در جریان معاملات دوشنبه لامیران با رشد 4.9 درصدی قیمت و صف خرید و شکر شاهرود با رشد اندک قیمت روبرو بود.

انتهای پیام