توضیح سازمان بورس درباره درخواست افزایش سرمایه ۳۸۱ درصدی سهم فرابورسی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت مرآت پولاد که با سرمایه 12.5 میلیارد تومانی در تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس حضور دارد و 20 آذر از برنامه افزایش سرمایه 381 درصدی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داده بود در خصوص جوابیه سازمان بورس به این درخواست توضیح داد.

بر این اساس، سازمان بورس بازگشت به درخواست صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت مرآت پولاد از ۱۲.۵ به ۶۰.۵ میلیارد تومان از دو محل اعلام کرد: ناشر برای ثبت درخواست انتشار اوراق بهادار باید صورت های مالی سه سال اخیر به همراه اظهار نظر حسابرس را به سازمان ارائه کند و بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار، اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی مزبور نباید بصورت مردود یا عدم اظهار نظر باشد.

با توجه به اظهار نظر مردود حسابرس نسبت به صورت های مالی سال منتهی به اسفند گذشته، مقتضی است جهت انجام بررسی‌های لازم در راستای رعایت تبصره فوق نسبت به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده فاقد بند اظهارنظر مردود اقدام لازم صورت پذیرد.در صورت عدم ارائه صورتهای مالی مذکور حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ این نامه پرونده شرکت در دستور کار های سازمان خارج می شود.

انتهای پیام