توضیح مثبت و منفی ۹شرکت درباره توقف فعالیت، فروش سهام، محصول جدید و ...

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در جریان معاملات امروز که شاخص با رشد 3874 واحدی به رقم 395 هزار و 912 هزار تایی رسید، پتروشیمی پردیس و 8 شرکت دیگر درباره توقف تمامی فعالیت ها، برگزاری مزایده، تولید محصول جدید، برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی، واگذاری سهام، موارد مطروحه در مجمع، شرکت در مناقصه، نوسان قیمت سهام، انعقاد قرارداد مهم و صورت های مالی سالانه حسابرسی توضیح دادند.

براین اساس، شرکت های پتروشیمی پردیس، معدنی دماوند، سیمان بهبهان، سرمایه گذاری معیار صنعت پارس و بازرسی مهندسی و صنعتی ایران با توقف نماد، مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن و داروسازی عبیدی با رشد 6.3 و 2.8 درصدی قیمت و سیمان قاین و پاکدیس با افت 5 و 1.1 درصدی قیمت و صف فروش روبرو شدند.

پتروشیمی پردیس: (توقف تمامی فعالیت های شرکت) اینجا

معدنی دماوند: (برگزاری مزایده فروش 200 تن کنسانتره سرب) اینجا

داروسازی عبیدی: (تولید محصول جدید) اینجا

سیمان بهبهان: (اطلاعات برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی و واگذاری سهام) اینجا و اینجا

سرمایه گذاری معیار صنعت پارس: ( موارد مطروحه در مجمع شهریور سال 95) اینجا

مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن: (شرکت در دو مناقصه) اینجا و اینجا

سیمان قاین: (شفاف سازی درباره نوسان قیمت سهام) اینجا

پاکدیس: (انعقاد قرارداد مهم) اینجا

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران: (ارائه توضیحات درباره صورت های مالی سالانه حسابرسی) اینجا

انتهای پیام