مجلس 18 ماده لایحه مالیات بر ارزش افزوده را برگشت داد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ارجاع این لایحه به کمیسیون اقتصادی جهت بررسی بیشتر با 136 رأی موافق موافقت کردند.

نمایندگان تا ماده 47 این لایحه را بررسی و اشکالات آن را رفع کردند از ماده 48 تا 66 لایحه مالیات بر ارزش افزوده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند.

انتهای پیام