ایرانی ها نگران بناشند/ هیچ مورد مشکوک به ویروس چینی گزارش نشده

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رضا جعفر‌زاده در خصوص تهمیدات اندیشیده شده برای جلوگیری از ورود ویروس چینی کرونا به میزان گفت: مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر در حال حاضر در فرودگاه امام خمینی مستقر هستند و مسافران ورودی پرواز‌های چین و کشور‌های آسیای جنوب شرقی در این رابطه معاینه و کنترل می‌شوند و تاکنون مورد مشکوکی  دیده نشده است.

وی ادامه داد: همنچنین همه پرواز‌های ورودی از چین به ایران برقرار است.

انتهای پیام