مجمع فوق العاده شرکت سیمانی با افزایش سرمایه ۱۹۱ درصدی موافقت کرد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجمع فوق العاده شرکت سیمان ایلام صبح امروز با دستور جلسه تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه با حضور اکثریت 83.62 درصدی سهامداران در محل شرکت سیمان تهران برگزار شد.

در این مجمع با توجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه 191 درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی مورد موافقت سهامداران قرار گرفت.

بنابراین گزارش،"سیلام" به منظور اصلاح ساختار مالی، سرمایه فعلی را از 41.2 به 120 میلیارد تومان رساند.

انتهای پیام