سهم بازار پایه ای برنامه افزایش سرمایه از محل سود انباشته داد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت خودکفایی آزادگان از برنامه افزایش سرمایه 40 درصدی از محل جذاب سود انباشته خبر داد.

براین اساس، "خودکفا" درصدد است سرمایه فعلی را از 50 به 70 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه درصورت موافقت سازمان بورس از محل سود انباشته اعمال می شود تا صرف جلوگیری از خروج وجه نقد در قالب سود تقسیمی که ریسک نقدینگی را به همراه دارد ،اصلاح ساختار مالی، افزایش نقدشوندگی سهام از طریق ارتقاء به بازار تابلوی فرعی بازار اول و رقیق شدن قیمت سهم شود.

بنابراین گزارش، شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان و صنعتی مینو با 6.8 و 2.4 درصد سهم در ترکیب سهامداری این شرکت محسوب می شوند.

انتهای پیام